Skip to main content

Ansvarsområder

Kemibrug

Administrator - Er kontaktpersoner til ”Kemibrug team”. Introducerer og opretter nye brugere i Kemibrug.

Redaktører

Akvarierum og termostatrum

For at holde styr på akvarierum og birum er der nedsat en gruppe som tildeler arbejdsplads og en fra gruppen skal altid kontaktes forud for arbejde i rummene.
Laborant Anni Glud
Laborant Birthe Christensen

 

Beredskabsplan

Kontaktperson til Teknisk Service.
Laborant Rikke O. Holm

 

Blue SDU Styregruppe

Blue SDU er et forskningsnetværk der har en mission om at forene maritime og marine forskere på SDU omkring tværfaglig forskning. Den grundlæggende idé med Blue SDU er også at skabe én hovedindgang til marin- og maritim forskning, der forbinder personer og organisationer uden for SDU med vores blå forskningsmiljøer.
Styregruppen er ansvarlig for økonomi, hjemmeside og et årligt seminar.

Lektor, Ph.d Henrik Holbech 

 

Både/Trailer

Ingeniørassistent Finn Andreasen
Servicemedarbejder Niels Christian With Møller

 

Centrifuger

Laboratorietekniker Carina Kronborg Lohmann
Kontaktperson angående service på centrifuger.

 

Department Lecture Series 

E-Science-udvalg:

Feltudstyrsrum

Opsyn med at feltudstyrsrummet er ryddeligt, og at alt det nødvendige udstyr forefindes
Laborant Rikke Orloff Holm 
Laboratorietekniker Carina Kronborg Lohmann 

Servicemedarbejder Niels Christian With Møller

Lektor Sara Egemose 

 

FF501-koordinator

Fjordens Dag

Ph.d.-stipendiat Rune Steinfurth 
Lektor Mogens Flindt

 

Flydende nitrogen

Servicemedarbejder Niels Christian With Møller

 

Forsøgsdyrstilsyn

Associate Professor, PhD Coen P.H. Elemans 
Laborant Sonja Jacobsen 
Lektor, lic.scient. Steffen Madsen

 

Frostrum

Kontaktpersoner for brugerne af frostrummet.

Laborant Katrine Clement Kirkegaard 
Laborant Erik Laursen 
Laborant Sonja Jacobsen

 

Frysetørrer

Kontaktperson og instruktion af nye brugere.

Laborant Katrine Clement Kirkegaard 

 

Gavekasse

Formålet med Gavekassen er at give gaver i anledning af jubilæer, runde fødselsdage og øvrige mærkedage. Gavekassens medlemmer betaler 100 kr om året. Først på regnskabsåret udarbejder MA regnskab som udsendes. MA indkræver løbende kontingent og på anmodning fra personer fra den pågældendes forskningsgruppe, udbetaler MA penge til indkøb af gave.

Kontorfuldmægtig Mette Andersen

Genteknologilab. (Tox)

Udvalget sørger for anmeldelse af GMO forskningsprojekter til Arbejdstilsynet

Laboratorietekniker Bente Frost Holbech

 

Genteknologilab. (NordCEE)

Udvalget sørger for anmeldelse af GMO forskningsprojekter til Arbejdstilsynet

Associate Professor Alexander Henning Treusch
Laborant Erik Laursen

 

Histologilab

Vedligeholdelse af apparatur og instruktion af nye brugere.

Laborant Annette Duus 
Akademisk medarbejder, Ph.d. Karin Lund Kinnberg

 

Indkøbsgruppe

Varetagelse af indkøb for de forskellige grupper.
Indkøb til fælleslager varetages af BC.

Teknik- og indkøbskoordinator Peter Søholt
Kontorfuldmægtig Mette Andersen
Kontorassistent Ann-Mary Andersen
Laborant Birthe Christensen
Laborant Sonja Jacobsen
Laborant Heidi Grøn Jensen
Laborant Annette Duus
Laborant Anni Glud
Laborant Dina Holmgaard Skov
Ingeniørassistent Finn Andreasen
Ingeniørassistent Frank Mortensen


Internationalisering

At bidrage til fakultetets indsats for internationalisering af undervisningen på SDU. f.eks. tiltrække udenlandske studerende, støtte SDU studerende, der tager et semester i udlandet

Associate Professor Owen Jones

Isotoper

Laborant Heidi Grøn Jensen
Laborant Birthe Christensen
Laborant Annette Duus

 

IT-kontakt

Teknik- og indkøbskoordinator Peter Søholt  (adm-IT)
Lektor, Ph.d Henrik Holbech
 (lab-IT)
Institutsekretær Lone Nørgaard Bruun (adm-IT

 

Laborantpraktikantvejleder

Ansvarlig for udarbejdelse og indsendelse af stillingsopslag.  
Ansvarlig for især modtagelse og vejledning af nye laborantpraktikanter.   
Vejlederen er også bindeleddet mellem praktikantens skole og praktikantens praktikplads.

Laborant Dina Holmgaard Skov(Nordcee)  

Laborant Lasse Ørum-Smidt (Nordcee)  
Rikke Orluff Holm (Økologi) 

 

Ligestillingsudvalg

Adjunkt Carolin Löscher 

 

Microbiology Lecture Series

Mikroskoper

Ansvarlig for vedligeholdelse og udlån af BIs mikroskoper til undervisningsbrug.

Lektor, lic.scient. Steffen Madsen
Laboratorietekniker Carina Kronborg Lohmann

 

Rejsestipendier

Behandling af ansøgninger og uddeling af støttemidler til studerendes ekskursioner og kongres deltagelse.

Lektor, lic.scient. Steffen Madsen

 

Svanninge Bjerge Faggruppe

Opretholde et overblik over undervisnings- og forskningsaktiviteter i Svanninge Bjerge for at lette kommunikationen mellem BI og Bikubenfonden og blandt BI-forskere. Gruppens mål er at foreslå relevante samarbejdsprojekter baseret på dette overblik.

Associate Professor Johan Dahlgren
Associate Professor Kasper Reitzel
Associate Professor Coen P.H. Elemans 

 

Tjenestevogne

Udvalget varetager alle administrative og praktiske opgaver forbundet med tjenestevogne. De administrative opgaver omfatter kontrol af bookinger, giver tilladelse til studenterkørsel, giver tilladelse til eksterne brugeres kørsel, og giver vejledning til nye brugere. De praktiske opgaver omfatter indkøb, service-check, reparation og rengøring af vognene.

Professor Ph.D. Erik Kristensen
Servicemedarbejder Niels Christian With Møller
Kontorassistent Ann-Mary Andersen 
Ingeniørassistent Finn Andreasen 
Associate Professor Kasper Reitzel

 

Undervisningslokaler

Repræsentere undervisere fra NAT i SDUs udvalg omkring undervisningslokaler

Lektor Jane Morthorst

 

Vandanlæg

Vedligeholdelse af vandanlæg og kontaktpersoner til service.

Laborant Birthe Christensen 
Laborant Erik Laursen

 

Vask/kitler

Kontaktperson angående vask og leje af kitler.

Laborant Lasse Ørum-Smidt

 

Vægte

Ansvarlig for vægtene og for kontakten til det firma der skal kalibrere dem.

Laborant Anni Glud

 

 

 

Sidst opdateret: 14.09.2021