Skip to main content

Nøgler og adgangskort

Procedure vedrørende institutnøgler:

Udlevering:

Den nye bruger skal først henvende sig til Studenterbutikken, hvor der betales et depositum på kr. 200,00 og udleveres en dags dato-kvittering.

Brugeren henvender sig til nøgleadministrator og afleverer kvitteringen. Herpå udfærdiges en låneseddel med brugerens navn og nøgletype/-nummer. Brugeren underskriver med dato og navn, og nøgle udleveres herefter.

Låneseddel og kvittering hæftes sammen og arkiveres i en mappe - alfabetisk ud fra efternavn – derefter indtastes på computeren brugernavn, dato og nøgletype ud for nøglenummeret.

OBS: Ovennævnte vedrørende betaling gælder ikke for fastansatte på instituttet!


Aflevering:

Bruger afleverer nøglen til administrator, der udleverer dags dato-kvitteringen til bruger, som så afleverer denne i hovedkassen, der udbetaler depositum. Administrator sletter vedkommende i nøglelisten på computeren, og i datorubrikken skrives OK. Nøglenummer må ikke slettes!
Lånesedlen destrueres herefter, og nøglen lægges tilbage på rette plads.

Ret til ændringer forbeholdes.

Kontakt:
Ann-Mary Andersen


Adgangskort:

Nye adgangskort:

Ovennævnte kort omfatter kun 1) fastansatte, 2) gæsteforskere/-studenter samt 3) eksterne undervisere.

For nye ansatte skal der laves en "Blå blanket", inden man kan få udleveret sit adgangskort. Denne laves af Lone Nørgaard Bruun på sekretariatet.

Vedkommende henvender sig sammen med sin ”vært” til Carsten Hansen, som har kontor bag ved betjentstuen på Gydehutten. Gæster medbringer kopi af gæstemeddelelsen, som er udfyldt på instituttets sekretariat, og CH eller hans medhjælper får så de relevante oplysninger for personen samt tager et billede af denne. Herpå laves kortet med det samme.

For kategori 2) & 3) gælder, at der er fastsat en start-/slutdato for opholdet. Når slutdatoen udløber, vil kortet automatisk blive spærret. Ønskes opholdet forlænget, henvender vedkommende sig til Ann-Mary Andersen, der taster en ny slutdato ind. Når vedkommende rejser, skal kortet beholdes, idet det kan genkodes af Ann-Mary Andersen, hvis personen kommer igen en anden gang. Vedkommende skal selv taste en 4-cifret pinkode ind på kortet – dette kan ske ved de kortlæsere, der har display eller hos Ann-Mary Andersen.

Når en kategori 1) forlader instituttet, skal dette meddeles Ann-Mary Andersen ved personlig henvendelse eller pr. mail. Kortet vil herefter blive spærret.

Kortet giver adgang til alle gange på instituttet – også uden for normal arbejdstid – altså før kl. 07.00 og efter kl. 17.00 og i weekender.


Studiekort:

Hvis en studerende skal have adgang til instituttet uden for normal arbejdstid (se ovenfor), skal vedkommende henvende sig til Ann-Mary Andersen enten sammen med sin vejleder/lærer eller med en skriftlig fuldmagt - studiekortet skal medbringes. Vejleder/lærer kan også sende Ann-Mary Andersen en mail indeholdende studentens personlige data (fornavn, alle mellemnavne og alle efternavne samt kortnummer).

OBS: Hvis ens kort bliver væk (tabt, stjålet eller knækker) skal man straks meddele dette enten til Ann-Mary Andersen eller til betjentstuen – lokal 2674/2051. Kortet vil da blive spærret, og der udstedes et nyt.


Kontakt:
Ann-Mary Andersen
Tlf.: 6011 2491

Sidst opdateret: 03.09.2020