Fagråd og fagrådsformand

Biologisk Fagråd er til for alle studerende, som er indskrevet på Biologisk Institut – ny som gammel – og som studerende er man automatisk medlem af fagrådet. Fagrådsformanden er den daglige leder af Fagrådet. Én gang årligt er der ordinær generalforsamling, hvor der vælges en fagrådsformand samt studenterrepræsentanter til udvalgene på Biologisk Institut.

Fagrådsformanden indkalder til møder 2-3 gange per semester for repræsentanter for hver årgang. Hvis man har ting som man ønsker drøftet på møderne, kan man sende en mail til fagrådsformanden, eller tage kontakt til sin årgangsrepræsentant. Årgangsrepræsentanterne vil også jævnligt spørge på årgangen, om der noget som skal tages op til diskussion. Fagrådsformanden har desuden ansvaret for studenterrummet og varetager kommunikationen mellem Biologisk Institut og de studerende m.m.

Den faglige tutor kan også kontaktes, hvis man har spørgsmål om Biologi-uddannelsen eller idéer til forbedring af de studerendes forhold.

Fagrådsformand: 
Emil Bøgh Hansen
Telefon: 2513 5306
Ehans15@student.sdu.dk 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies