Skip to main content

Råd, nævn og udvalg

Aftagerpanel

Aftagerpanelet skal indgå i en dialog med universitetet om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved nye udvikling af nye undervisnings- og eksamensformer.

Akademisk Råd

Biologisk Institut bidrager via vores repræsentation til a) diskussion og overvejelser omkring strategiske tiltag på fakultetet, b) - hvor det er relevant - at bidrage til  at kvalificere dekanens beslutninger og ledelse c) tildeler akademiske grader, godkender bedømmelses udvalg  mv.  

Ansvarsområder

Hvilke personer der har Ansvar for de forskellige områder på biologisk institut 

Fagråd og fagrådsformand

Biologisk Fagråd er til for alle studerende, som er indskrevet på Biologisk Institut - ny som gammel - og som studerende er man automatisk medlem af fagrådet. 

Festudvalg

Udvalget er ansvarligt for forberedelse og afholdelse af fester og sociale arrangementer på instituttet. Herunder den årlige julefrokost. Alle er velkomne til at kontakte festudvalget med idéer til arrangementer eller til at være ”gæste” festarrangør.

Institutråd

Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold for relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi.

Kertemindeudvalg

Mødes 6 gange årligt for at drøfte Marinbiologisk Forskningscenter: planer om udvidelse, vedligeholdelse, rengøring, koordinering af undervisning, m.v. 

Ledelsesforum

På hvert institut etableres en Ledelsesgruppe bestående af forskningsledere og koordinatorer for enheder for uddannelser og formidling, administrativ support og en enhed for vidensspredning og teknologioverførsel.

NUUF (Det Naturvidenskabelige Uddannelsesudvalg for Farmaceutuddannelsen)

NUUF’s primære opgave er at understøtte Studienævnet for Farmaci med kursusevalueringer. Foretage et første kvalitetstjek på NAT’s kursusbeskrivelser og indsende kommentarer til studienævnet samt løse opgaver ad hoc foreslået af studienævnet.

Oasen

Udvalget koordinerer booking af Laboratorier og undervisningslokaler i Oasen

Ph.d.-udvalg

Det er bl.a. udvalgets opgave at forbehandle sager til ph.d.-studienævnet samt foretage en faglig bedømmelse og afgive en prioriteret indstilling af ansøgere til ph.d.-studiet.

Rekruttering

Studienævnet for Farmaci

Studienævnet behandler sager angående kurser og studerende på Farmaci. 

Undervisningsudvalg

Det er udvalgets opgave at forbehandle alle sager til Det Naturvidenskabelige Studienævn samt løbende at vurdere og regulere instituttets kursusudbud og studieretninger.

Virksomhedsprojekt-ansvarlig

Koordinerer alle administrative opgave forbundet med virksomhedsprojekter (herunder kommunikation med studienævnet og varetagelse af informationsmøder med studerende), og hjælper studerende til valg af virksomheder og interne vejledere.

Webudvalg

Det er udvalgets opgave at gøre instituttets hjemmesider interessevækkende og opdatere dem to gange årligt eller oftere, hvis der sker væsentlige ændringer.