Menu

Råd, nævn og udvalg

Aftagerpanel

Aftagerpanelet skal indgå i en dialog med universitetet om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved nye udvikling af nye undervisnings- og eksamensformer.

Erhvervsdykkerudvalget

Udvalget vil bistå i koordineringen og udviklingen af dykkerrelaterede projekter på instituttet samt vedligeholdelse og service af materiel. Desuden vil udvalget hjælpe med at gældende regler udstedt af Søfartsstyrelsen følges og at involverede dykkere udviser en høj sikkerhedsstandard under dykkeraktiviteterne.

Fagråd og fagrådsformand

Biologisk Fagråd er til for alle studerende, som er indskrevet på Biologisk Institut - ny som gammel - og som studerende er man automatisk medlem af fagrådet. 

Institutråd

Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold for relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi.

Ledelsesforum

På hvert institut etableres en Ledelsesgruppe bestående af forskningsledere og koordinatorer for enheder for uddannelser og formidling, administrativ support og en enhed for vidensspredning og teknologioverførsel.

Ph.d.-udvalg

Det er bl.a. udvalgets opgave at forbehandle sager til ph.d.-studienævnet samt foretage en faglig bedømmelse og afgive en prioriteret indstilling af ansøgere til ph.d.-studiet.

Studieudvalg

Det er udvalgets opgave at forbehandle alle sager til Det Naturvidenskabelige Studienævn samt løbende at vurdere og regulere instituttets kursusudbud og studieretninger.

Webudvalg

Det er udvalgets opgave at gøre instituttets hjemmesider interessevækkende og opdatere dem to gange årligt eller oftere, hvis der sker væsentlige ændringer.

Error while rendering view [CookieWarning].