Menu

Sortering

Kommunekemis hjemmeside er særdeles god og nem at finde oplysninger i, og der findes de nyeste oplysninger.

Sorteringsnøgle til kommunikemis affaldssystem

Derfor skal der kun her gøres opmærksom på at: I Kommunekemi’s sorteringsnøgle er stofferne samlet i deres respektive affaldsgrupper, med henblik på bortskaffelsesmetoden, samt prisen og IKKE fordi de ligner hinanden. Derfor er der ingen garanti for at stoffer indenfor samme affaldsgruppe kan blandes sammen.

Vær i den forbindelse specielt opmærksom på Gruppe O, hvor organiske peroxider ikke må blandes med oxiderende stoffer, samt Gruppe X, hvor cyanidholdigt affald skal holdes adskilt fra syrer.

Error while rendering view [CookieWarning].