Skip to main content

Handlingsplan

Indledning til arbejdsmiljøarbejdet på Biologisk Institut

Hvert forår laves et nyt GANTT-diagram for Arbejdsmiljøgruppens arbejde på Biologisk Institut. Her udvælges fokuspunkter for det kommende år.

Det efterstræbes, at særlige risikoområder (ergonomi, byggesager, fysiske og psykiske forhold samt kemi og biologi m.m.) indgår i fokuspunkterne.

Arbejdsmiljøgruppen anvender forskellige metoder til indsamling af data fra medarbejderne under arbejdet med de forskellige punkter, eksempelvis fælles- og gruppemøder, interviews, spørgeskema og temadage.

Information fra Arbejdsmiljøgruppen gives fortrinsvist på de ugentlige institutmøder. Generelle forhold samt handlingsplanen lægges på instituttets websider. Handlingsplanen gennemgås og opdateres på Arbejdsmiljøgruppens møder (ca. hver 2. måned).

Klik på skemaet for at se det i fuld størrelse.

Handlingsplan (løbende APV) på Biologisk Institut i 2019 

Nuværende handlingsplan for 2019

  • Tidligere handlingsplaner

2021

2020

2019

2018

 2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Sidst opdateret: 06.06.2021