Menu

Feltarbejde

Feltarbejde skal altid udføres så der er mindst mulig risiko for at der sker ulykker. Specielt skal man være opmærksom på sikkerhedsreglerne, når man færdes til søs. På instituttets sikkerhedshjemmeside ligger der udførlige beskrivelser af, hvilke regler der gælder, når man færdes på henholdsvis søer og åbent hav.

Færdsel med biler, både, trailere og udstyr skal foregå ifølge vedtagne regler og færdselsloven.

Hvis der er offentlige myndigheder, som fraråder specifikke aktiviteter, såsom udkørsel i snevejr, skal dette respekteres.

Fejl og mangler på biler, trailere, både og påhængsmotorer skal meddeles til Finn Andreasen eller Niels Møller. Hvis fejl og mangler udgør en sikkerhedsmæssig risiko, skal arbejdsmiljøgruppen underrettes.

Det er vejleders ansvar, at studerende kender og overholder relevante regler.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies