Skip to main content

Brobygning

Netop samarbejdet med partnere udenfor universitetet er utroligt vigtigt for at styrke vores kompetencer og for at udbrede forskningsresultater til en større kreds af interesserede.

I undervisningen bruges i vid udstrækning undervisere fra vores samarbejdspartnere, og de studerende modtager vejledning og gennemfører praktikophold og projekter hos en lang række eksterne partnere. Som eksempel kan nævnes studerende indenfor miljøsektoren, som ofte laver projekter sammen med statens miljøcentre og kommuner, mens studerende i Medier og Kommunikation er på praktikophold på museer og oplevelsescentre.