Skip to main content

Lyd og Adfærd

Forskningsgruppen Lyd og Adfærd studerer aspekter af lydkommunikation i grænsefladen mellem neuro- og adfærdsbiologi, biomekanik, robotter og fysiologi med en integrativ, højteknologisk og eksperimentel tilgang, der vægter fysik, signalanalyse, computational metodeudvikling og innovation. Vores forskning bygger på laboratorie- og feltstudier, modellering og robotudvikling fra en komparativ vinkel, med fokus på dyremodeller, der spænder over bl.a. sang- og havfugle, frøer, mus, flagermus og havpattedyr.

Sidst opdateret: 19.08.2021