Skip to main content
DA / EN

Marianne Holmer & Erik Kristensen

Gyldensteen Strand er et 616 ha stort inddæmmet og drænet fjordområde på Fyns nordkyst. Her genskabes i 2014 en ca. 200 ha lavvandet kystlagune, som således vender tilbage til havet efter 150 års anvendelse som landbrugsjord.

Projektet skal undersøge naturens udvikling, når kystarealer oversvømmes – både af saltvand fra havet og af tilløbende ferskvand fra land. Projektet vil bestå af en forundersøgelse af landbrugsjorden og efter fjernelsen af digerne, iværksættes et undersøgelsesprogram for at beskrive udviklingen i flora- og faunasammensætning, udvekslingen af næringsstoffer og kuldioxid mellem jord og vand, samt udvekslingen af næringsstoffer mellem lagunen og det omgivende hav.

Ud over at give vigtig information omkring naturens udvikling vil denne viden være værdifuld i årene fremover, når den globale opvarmning får havene til at stige. Projektets resultater kan således hjælpe beslutningstagere med at vurdere, om et oversvømmelsestruet område skal reddes ved digebyggeri, eller om det skal oversvømmes med havvand.

Bevillingsgiver: Aage V. Jensen Naturfond

Bevillingens størrelse: DKK 9.323.290,-

Periode: Indtil 31. december 2021

Sidst opdateret: 05.11.2023