Lyd og Adfærd

Lyd og adfærdsgruppenb på Biologisk Institut beskæftiger sig med hørelse og lyd/vibration produktion i forskellige dyregrupper: insekter, frøer, fugle og pattedyr. Vi bruger forskellige eksperimentelle metoder såsom laser målinger af vibrationer i trommehinden fra nerve fiberne samt målinger af flagermus og hval ultralyd

Find mere information på www.bioacoustics.dk.

Invitation til Forskningens Døgn 2019 på Fjord&Bælt og Marinbiologisk Forskningscenter