Menu

Projektet

Kilde: SensorSurvey

Uanset hvor man bor i Danmark, er der mindre end 50 km til den nærmeste strand. Til trods for dette er danskernes viden omkring livet under havets overflade begrænset. Med dette projekt ønsker vi at skabe et unikt formidlingskoncept, som med udgangspunkt i den faglige ballast fra Syddansk Universitet og en følgegruppe af aktører i hele Danmark, har til formål: at skabe øget interesse for havet omkring Danmark.

I 2014 blev den gamle Ærøsund-færge sænket i Det Sydfynske Øhav, hvor den siden har fungeret som dykkerattraktion. Igennem det seneste år har vi på Syddansk Universitet etableret et ’undervandslaboratorium’ på færgen, hvor vi nu kan vise live-billeder, som vi anvender til undervisning for skoler og gymnasier.

Projektet har overordnet til formål at give en bedre forståelse for hvorfor forskellige marine dyrearter er tiltrukket til nye kunstige rev som Ærøsund-færgen, og hvordan den biologiske udvikling på et sådan rev forløber. Sænkningen af Ærøsund-færgen har i høj grad haft til formål at øge biodiversiteten i området, og tidligere projekter med kunstige rev af hårdt materiale, har vist en talrig forøgelse i både alger og hvirvelløse dyr. Disse dyr er afhængige af et solidt underlag for at kunne overleve, og vil således danne et fødegrundlag for mange andre arter på revet. Den nye tilstedeværelse af ly og føde vil med stor sandsynlighed tiltrække nye arter af alger, fisk og andet marint liv, og den nye biotop vil snart have en høj biodiversitet som vil berige det lokale økosystem. Men hvordan vil faktorer som underlag, dybde, placering og strøm påvirke den biologiske udvikling forskellige steder på færgen? Det vil dette projekt undersøge.

Den praktiske udførelse af projektet vil foregå ved at der markeres kvadrater (50x50 cm) forskellige steder på færgen, efter at disse områder at blevet rengjort for diverse alger, ruger, muslinger, etc. Over en periode på 4 uger vil kvadraterne blive overvåget jævnligt og dokumenteret med videooptagelser. Alle dyr i kvadraterne samt væksten af makroalger vil desuden blive dokumenteret for hvert dyk, og forholdende omkring felterne (lys, strøm, ect.) noteres ligeledes samtidigt. Over tid vil dette give en indikation af hvilke arter foretrækker de forskellige steder på et kunstigt rev som Ærøsund-færgen. Efter forløbet, vil kvadraterne blive siddende på færgen så udviklingen af biodiversiteten løbende kan undersøges ud i fremtiden og observeres på en stor tidsskala.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies