Skip to main content
DA / EN

Trykflasker

Lokaler, hvor man bruger trykflasker, skal af hensyn til brandvæsenet, være afmærket med et skilt, hvorpå der står: Trykflasker fjernes ved brand. Trykflasker skal stå forsvarligt og sikres mod at vælte med kæde eller andet.


Acetylenflasker:

Acetylen anvendes i laboratoriet i forbindelse med AAS, og på værkstederne til svejsning. Arbejde med Acetylenflasker udgør en særlig risiko, fordi acetylen ved opvarmning, kan spaltes ved en selvkatalytisk proces. Temperaturen i flasken stiger og der er risiko for en eksplosion.

Opvarmning af flasken kan skyldes tilbageslag fra brænderen, og derfor skal manometre til acetylenflasker have monteret en såkaldt tilbageslagsventil.


Er uheldet alligevel ude, så acetylenspaltningen går i gang, gør man følgende:

•   Forlad lokalet og evakuer området
•   Alarmer brandvæsenet

Sidst opdateret: 16.08.2016