Skip to main content
DA / EN

Skærmarbejde

Råd omkring Skærmarbejdspladser

Skærmarbejdspladser, hvor den ansatte dagligt arbejder mindst 2 timer skal leve op til de krav, som stilles i EU’s direktiv for skærmarbejde. Forsøger man at oversætte direktivet, er det nedenstående man skal tænke over, når man indretter sin skærmarbejdsplads:

Skærmarbejdspladsen skal være fleksibelt indrettet. Det vil sige, at borde og stole skal kunne indstilles i højden og tilpasses den ansattes forskellige arbejdsopgaver/arbejdsstillinger. Lår og stolesæde skal være parallelle, mens hele fodsålen rører gulvet

Skærmen bør være placeret 50-70 cm fra øjnene, og øverste tekstlinje skal være 15 cm under øjenhøjde. Vælg en mørk tekst på lys baggrund.

Det daglige skærmarbejde skal regelmæssigt afbrydes af andet arbejde, eller af pauser.

Den ansatte har ret til en undersøgelse af øjne og syn, samt til gratis skærmbriller, hvis undersøgelsen viser at det er nødvendigt.

Der skal være god plads ved siden af tastaturet til dokumenter og mus. Desuden skal der være plads til at man kan hvile hænder og arme på bordpladen. Ved musearbejde skal hele underarmen være understøttet af bordpladen, og overarmen skal kunne hænge ned langs kroppen.

Ved brug af bærbar computer på en fast arbejdsplads skal der anvendes ekstern skærm og tastatur.
Arbejdspladsen skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til lamper og dagslys, så generende reflekser undgås. Og derfor må skrivebordet ikke placeres direkte under et vindue.

Mere info

Der er udgivet et hav af informationsmateriale om skærmarbejdspladser, arbejde med mus, indretning af kontorarbejdspladser og Ensidigt gentaget arbejde på både kontorer og i laboratorier. Spørg din sikkerhedsrepræsentant, hvis du mangler gode råd.  

Arbejdssteder skal indrettes, så de er tilpasset individuelle behov.

Universitetet har tilknyttet en fysioterapeut, som kan tilkaldes, hvis der er brug for råd omkring arbejdsstillinger. Hvis man ønsker kontakt til en fysioterapeut skal kontakten ske via Institutlederen.

 

Sidst opdateret: 15.04.2023