Skip to main content
DA / EN

Spildberedskab

Hvis man skulle være så uheldig at smadre en flaske med sundhedsskadelig kemikalie på gulvet, skal man starte med at evakuere laboratoriet og spærre det af, giv besked til Bygningsområdet tlf. (6550) 8888 og hent en arbejdsmiljørepræsentant. Der vurderes hvordan opsamling og rengøring gribes an – tjek leverandørbrugsanvisning for det pågældende kemikalie.
Brug åndedrætsværn og granulat som findes i kemikalieaffaldsrummet.

Man går altid to personer (iført åndedrætsværn, handsker og kittel) ind og rydder op. Sørg for at have de nødvendige redskaber og opsamlingsbeholdere med. Samtidig sørger man for at der er personer til stede uden for rummet, som kan slå alarm i tilfælde af at rengøringsholdet bliver dårlige.

Granulatet drysses over det spildte kemikalie, og der ventes til kemikaliet (hvis væske) er suget op i granulatet. Herefter fejes granulatet op, og der tørres efter med papir. Det hele samles i beholder og sendes til affald, mærket efter de gældende regler fra Fortum Waste Solutions (tidligere Kommune Kemi).

Sidst opdateret: 23.02.2019