Skip to main content

Høreværn

Hvert år bliver der anmeldt 2-3000 høreskader til arbejdsskadestyrelsen. Det gør høreskader til den næsthyppigst anmeldte arbejdsbetingede lidelse i Danmark. Høreskader er uoprettelige, så det i sig selv bør være en grund til at passe på sin hørelse. Vær opmærksom på, at en høreskade kan opstå på flere måder. Kortvarige intense lydimpulser kan såvel som vedvarende støjbelastninger resultere i en høreskade. Der findes ingen faste grænser for hvornår støj generer. Derimod findes der vejledende max. værdier for støjbelastning. Om støj er generende kan dog bedst vurderes af den som arbejder i den, og derfor er det op til dig selv at gøre opmærksom på, hvis du har problemer.

Støj kan dæmpes, derfor er brug af høreværn absolut en nødløsning. Er det ikke muligt at begrænse støjen ved hjælp af indkapsling eller afskærmning, må man bruge ørepropper eller høreværn. Ved arbejde med ultralyd er det påkrævet at bruge høreværn.

På Instituttet skal der forefindes høreværn ved apparatur der bruger ultralyd. Derudover findes der løse ørepropper og ørepropper på bøjle.

Sidst opdateret: 16.08.2016