Skip to main content

Handsker

Valg mellem forskellige handsketyper.

Handsker kan give en god beskyttelse, hvis de anvendes rigtigt, og omvendt kan de være en falsk tryghed, hvis de anvendes forkert.

Korrekt brug af handsker indebærer at man tænker sig om, mens man arbejder. Kasser handskerne, hvis der kommer kemikalier på dem. Skift handsker ofte af hensyn til håndhygiejnen, og tag handskerne af før du tager telefonen, åbner en dør, eller bruger en blyant.

Handsketyper:
På Instituttet har vi nu 3 typer kemikaliehandsker, som normalt dækker det behov der er for anvendelse af handsker. 

Vinyl: Vinyl-handsken er fremstillet af PVC plast, som ikke har nogen specielt god kemikalieresistens. Handsken kan dog bruges til håndtering af syrer og baser, olier, fedtstoffer og kemikalier på pulverform. Handsken er desuden velegnet til håndtering af forsøgsdyr.
 
TNT Blue: Eller Touch’n tuff, som den også hedder, er fremstillet af 100 % nitril og er så vidt vides uden tilsætningsstoffer. TNT Blue har et godt greb og en god, men tidsbegrænset kemikalieresistens.

Barrier: Barrier-handsken er en flerlagshandske, som er bygget op af Polyethylen og nylon. Handsken er afløseren for den meget lidt komfortable 4H-handske, og det er netop ergonomi og komfort man har forbedret. Den er dog stadig meget klodset, men kan anvendes med en vinyl-handske uden på for at få en bedre fingerføling. Barrier-handsken har en kemikalieresistens som ikke ses tilsvarende hos andre handsker.

Valg af handsker: Valg af den rigtige type handske til formålet, er den første forudsætning for, at de kan give den rigtige beskyttelse.

Afgørende for valget er handskens modstandsdygtighed overfor det kemikalium eller den blanding man ønsker at beskytte sig imod. Vær i den forbindelse opmærksom på, at blandinger ofte opfører sig anderledes end rene kemikalier. Handskens modstandsdygtighed angives ofte i gennembrudstid.

Gennembrudstiden er den tid det tager i minutter, før et kemikalie, i den lavest målelige koncentration, bryder gennem handskematerialet. Oplysninger om hvad handsken er testet for, og hvor lang tid den er resistent overfor et givet kemikalie, kan fås hos leverandøren og findes på deres hjemmesider. Eks på web adressen ansell.dk.

På Instituttet køber vi udelukkende handsker som er testet ifølge de europæiske normer for beskyttelseshandsker. På æsken kan man f.eks. finde følgende angivelser: 


CE-mærket er fabrikantens forsikring om, at de europæiske normer er overholdt. 0493 er ID-nummeret på det uafhængige kontrolinstitut, som har testet handsken. Piktogrammerne indikerer at handsken er testet for henholdsvis kemikalieresistens og mikroorganismer.

Det er umuligt at sige, at visse typer af handsker egner sig til arbejde med bestemte stofgrupper eller kemikalier. Derfor er man i hvert enkelt tilfælde nødt til at skaffe sig oplysninger om, hvordan kemikaliet opfører sig på handsken, før man vælger handske.
Det kan som nævnt ses i handskeproducentens oversigt, eller i leverandørbrugsanvisningen for kemikaliet. Er man i tvivl, kan man henvende sig til arbejdsmiljørepræsentanten, som måske kan hente yderligere oplysninger om handsker og kemikalier i forskellige databaser.

Men husk! Alle handsker er så tætte, at den fugt som afgives fra hånden, bliver i handsken, dette medfører en opblødning af huden og mindsker dens naturlige barriere- egenskaber. Fugt i handsken, plus eventuel pudder, plus eventuelle handskestoffer, bliver hurtigt et dårligt miljø for hånden, hvorfor vi anbefaler at tage en bomuldshandske på under engangshandsken, når arbejdet tager længere tid.
Der kommer hele tiden nye oplysninger om forskellige handskers gennembrudstid. Derfor har vi vedtaget følgende: Vi indretter vores metoder, så der kun er minimal kontakt mellem handsker og kemikalier. Vi bruger normalt kun engangshandsker. De skal skiftes, hvis de kontamineres.

Sidst opdateret: 08.03.2023