Skip to main content

Øjenskylleflasker

Forefindes ved alle laboratorievaske, hvor der ikke er håndbruser til at skylle øjnene med. Øjenskylleren er en engangsflaske med steril natriumkloridopløsning 0,9 %. På grund af risiko for bakterievækst i en brudt flaske skal den kasseres selv om man ikke bruger det hele. En ny flaske fås hos arbejdsmiljørepræsentanten, og den som har brugt øjenskylleren er ansvarlig for at der stilles en ny.

Får man syrer eller baser i øjnene, skal der skylles rigeligt med 0,9 % natriumklorid-opløsningen. Ved syreætsning dannes der skorper, som vil beskytte vævet så ætsningen ikke bliver dyb. Mere kritisk er det med base-ætsninger. En base-ætsning danner ikke sår, men vandopløselige produkter, som bevirker at ætsningen vil fortsætte og gå i dybden. Hvis man ikke fortsætter skylningen meget længe, vil der være en risiko for at øjets hornhinde tager skade.

Sidst opdateret: 23.02.2019