Skip to main content

Nødbrusere

Nødbrusere er placeret på gangene. De kontrolleres jævnligt af Bygningsafdelingen.

I tilfælde af personbrand er den mest effektive slukningsmetode, at placere den brændende person under bruseren og lade vedkommende blive stående, indtil ambulancen kommer. Ved ætsningsulykker, og specielt ved baseætsninger, er det vigtigt at der skylles meget og længe.

Sidst opdateret: 16.08.2016