Skip to main content
DA / EN

Klassificering

CLP eller CLP-forordningen er den nye europæiske forordning om klassificering, mærkning og emballering (Classification, Labelling and Packaging) af kemiske stoffer og blandinger.

CLP omhandler farerne ved kemiske stoffer og blandinger. Hvis et stof eller en blanding er farlig, skal den mærkes, således at arbejdere og forbrugere kender til dets/dens virkninger, før de håndterer det/den

Med CLP indføres farepiktogrammer, der adskiller sig fra de eksisterende/gamle faresymboler, som anvendes i henhold til direktivet om farlige stoffer

De gamle R-og S-sætninger erstattes af nye H-og P sætninger.

Sidst opdateret: 16.08.2016