Skip to main content
DA / EN

Isotopaffald

Radioaktivt affald opdeles i tre grupper

  1. Fast affald, der kan klassificeres som inaktivt
  2. Affald der kan bortskaffes direkte via forbrænding eller afløb
  3. Affald der kræver behandling

1. Fast affald, der kan klassificeres som inaktivt

Affaldet kaldes inaktivt, hvis der er lav risiko for, at det kan være forurenet. Eksempler kan være tom emballage, handsker og papir. Affald af denne art smides i papirkurven.

2. Affald der kan bortskaffes direkte via forbrænding eller afløb

Hvis aktiviteten er større end de nedenfor opstillede kriterier tillader, sættes affaldet til henfald. Radioaktivt affald, som stilles til henfald, skal mærkes, med oplysninger om dato, aktuel aktivitet, isotopens navn samt brugerens navn.

Fast affald til forbrænding

Radionuklidgruppe 2: Max. 5 MBq/sæk
Radionuklidgruppe 3: Max. 50 MBq/sæk
Radionuklidgruppe 4: Max. 500 MBq/sæk

Affaldet anbringes i affaldsbeholder mærket Isotopaffald, som står i aftræksskabet i mellemgangen ved Økologi.

Flydende affald i afløb

Radionuklidgruppe 2: Max. 5 MBq/md. ( 300.000.000 dpm/md)
Radionuklidgruppe 3: Max. 50 MBq/md. (3.000.000.000 dpm/md)
Radionuklidgruppe 4: Max. 500 MBq/md. (30.000.000.000 dpm/md)

Det er tilladt at fortynde prøverne ned til 6000 dpm/ml. Skyl grundigt efter med rindende vand.

3. Affald der kræver behandling

Biologisk Institut indkøbes ikke så stærke kilder, at det nogensinde vil komme på tale at bruge denne affaldskategori.


Spørgsmål om Isotopaffald rettes til Poul Bjerregaard. Vær i øvrigt opmærksom på at isotoparbejde aldrig må påbegyndes uden instruktion fra en af ovennævnte.

Sidst opdateret: 18.04.2023