Skip to main content

Kemikalieaffald

Ved produktion af kemikalieaffald skal man

  • Opsamle i egnet beholder
  • Tænke på, hvad man blander sammen
  • Sortere efter Fortums's regler
  • Mærke beholderen efter gældende mærkningsregler

 

Beholdere til affaldsopsamling

Af hensyn til sikkerheden når affaldet køres fra Instituttet, må der kun afleveres affald i de godkendte plastbeholdere.

Godkendte plastbeholdere til kemikalieaffald 

 

Sortering

Fortum's hjemmeside er særdeles god og nem at finde oplysninger i, og der findes de nyeste oplysninger.

Sorteringsnøgle til Fortum's affaldssystem


Derfor skal der kun her gøres opmærksom på at: I sorteringsnøglen er stofferne samlet i deres respektive affaldsgrupper, med henblik på bortskaffelsesmetoden, samt prisen og IKKE fordi de ligner hinanden. Derfor er der ingen garanti for at stoffer indenfor samme affaldsgruppe kan blandes sammen.

Vær i den forbindelse specielt opmærksom på Gruppe O, hvor organiske peroxider ikke må blandes med oxiderende stoffer, samt Gruppe X, hvor cyanidholdigt affald skal holdes adskilt fra syrer.
 

Mærkning af kemikalieaffald

Al kemikalieaffald skal mærkes omhyggeligt med en kemikalieaffaldsetiket.


 
Vejledning:
  • I henhold til sorteringsnøglen afkrydses affaldsgruppe
  • Affaldets bestanddele noteres
  • Skriv instituttets navn
  • Skriv dit navn samt den afdeling du tilhører
  • Check pH, og sæt kryds ved basisk, surt eller neutralt
Hvis affaldet indeholder mindst 0,1 % af et kræftfremkaldende stof skal affaldsbeholderen forsynes med denne etiket:


Affald skal opbevares efter de samme regler som gælder for kemikalier indtil de sendes væk.

Laboranterne kender selvfølgelig de specifikke affaldsformuleringer, der hører til de gængse affaldstyper de har i deres laboratorier.

 

Sidst opdateret: 15.09.2023