Skip to main content

Studerende på feltarbejde inklusive eksternt ansatte ph.d.-studerende og ikke-ansatte ph.d.-studerende

Feltarbejde foregår i sagens natur udenfor de vante rammer på universitetets område og ofte under andre forhold, end du er vant til. Feltarbejde kan derfor implicere nye, særlige risici. 

Denne side er udarbejdet, så du som studerende informeres om, hvordan du bedst opnår sikkerhed under feltarbejde og dermed passer på dig selv og de andre deltagere.

Du har pligt til at opsøge information og følge de givne instrukser
Lederen af feltarbejdet har pligt til at instruere dig om de særlige risici, der kan forekomme på feltarbejdet.

Du har som deltager i feltarbejdet pligt til at følge denne instruktion og gøre opmærksom på, hvis andre ikke følger den. Du skal sørge for at være informeret. Hvis du opdager, du ikke har fået tilstrækkelig information af lederen af feltarbejdet, skal du selv opsøge den nødvendige information om f.eks.

forsikringer, vaccination, udstyr, beklædning, sikkerhedsregler, kultur, normer for adfærd, visum, sikkerhed på tjenesterejser til risikofyldte destinationer mv. Er du i tvivl om noget, så spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Ulykkesforsikring og ansvarsforsikring
Som studerende skal du være opmærksom på, at du IKKE er dækket ind under nogle af Universitetets forsikrings ordninger. Derfor bør du undersøge, om du allerede er dækket ind af din eksisterende forsikring.

Er du IKKE dækket ind anbefales det, at du får tegnet en relevant forsikring. Hvis feltarbejdet foregår udenfor Danmark, skal du desuden have en privattegnet rejseforsikring(vær opmærksom på, om der er passende dækning) og det blå sygesikringsbevis ved rejser i EU/EØS.

Nyttekriteriet
Studerende, der ikke udfører egentlig arbejde, er hverken omfattet af arbejdsmiljøloven eller lov om arbejdsskadesikring. Hvis den studerendes aktivitet medfører en økonomisk fordel for Biologisk Institut, eller aktiviteten sparer Biologisk Institut for udgift til anden arbejdskraft, vil den studerende være omfattet af Biologisk Institut’s lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Den offentlige sygesikring
Ved rejser i Europa udenfor Danmark, Færøerne og Grønland, skal du huske at medbringe et gyldigt blåt sygesikringskort, der er dækkende i EU/EØS, og vil give dig ret til samme behandling som borgerne i det land, du besøger. Du vil derfor være forskelligt dækket afhængig af reglerne i det land, du rejser til.

Sidst opdateret: 29.03.2023