Skip to main content
DA / EN

Anmeldelse af ulykke

Erstatning/ansvar

Studerende er omfattet af arbejdsmiljøloven, men er ikke dækket af en arbejdsskadeforsikring. Det betyder, at man som studerende skal følge de samme regler som de ansatte i et laboratorium, men man er ikke berettiget til erstatning, hvis man kommer til skade. Derfor bør du selv tegne en ulykkesforsikring. Vær i den forbindelse opmærksom på, at nogle forsikringsselskaber tager forbehold for skader opstået i et laboratorium. Studenterrådets servicebutik kan hjælpe dig med at tegne en forsikring. Studerende, som er tilknyttet Biologisk Institut, er også knyttet til en VIP. VIP er ansvarlig for, at den studerende er forsvarligt informeret om sikkerhed.

Ulykker

Det er arbejdsgiverens (Institutlederens ansvar) at anmelde en ulykke. Der findes helt specifikke regler for, hvordan f.eks. en alvorlig forgiftning skal anmeldes. De regler kender arbejdsmiljøgruppen. Derfor skal alle tilfælde af ulykker, store som små, straks meddeles her. VIPs er ansvarlige for at arbejdsmiljøgruppen kontaktes.  Alle har pligt til at orientere arbejdsmiljøgruppen om uheld og arbejdsbetingede lidelser.

På vegne af Institutlederen, anmelder arbejdsmiljøgruppen ulykken efter de gældende regler. Samtidig sørger dens medlemmer for at Institutlederen informeres. Det sidste er især vigtigt, hvis ulykken har et omfang som kunne have pressens bevågenhed.

Når ulykken er sket, følges anmeldelsen op af en ulykkesanalyse, for at forhindre, at noget lignende sker igen. Efter mindre ulykker er det arbejdsmiljøgruppen, der analyserer hændelsesforløbet. Ved større ulykker inddrages arbejdsmiljøudvalget.

Arbejdsbetingede lidelser

Er den betegnelse, som Arbejdstilsynet bruger om lidelser, som helt eller delvist skyldes påvirkninger fra skadelidtes arbejdsmiljø. Her kan være tale om sygdomme i bevægeapparatet, allergi eller høreskader.

Arbejdsmiljøgruppen kan anmelde en arbejdsbetinget lidelse, men da den sjældent har kompetencen til at vurdere forholdene, er det som regel skadelidtes egen læge der gør det.

Lægen har pligt til at anmelde, når han/hun bliver bekendt med en arbejdsbetinget lidelse.

Læs mere på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.

Sidst opdateret: 21.11.2023