Skip to main content
DA / EN

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøpolitik

Biologisk Institut bestræber sig på at følge den nyeste lovgivning. Dette gøres gennem udarbejdelse af adfærdsregulerende regelsæt, oplysninger om funktionsområder, udstyr og beredskabet, samt ved formulering af værdier og samværsregler.

Vi har alle et medansvar for at skabe og fastholde det gode arbejdsmiljø.

Mål

Biologisk Institut ønsker et godt arbejdsmiljø for alle. Her er mange nationaliteter repræsenteret, derfor skal viden om arbejdsmiljøarbejde og redskaber også formidles på engelsk.

Laboratorier må, på trods af at der arbejdes med farlige stoffer, ikke være sundhedsskadelige arbejdspladser at færdes i, specielt skal særligt udsatte grupper, som gravide kvinder, beskyttes mod risici.

Alle arbejdspladser i kontorer, laboratorier, værksteder og fællesrum, skal være ergonomisk gode miljørigtige arbejdssteder, som indrettes individuelt af brugerne.

Endvidere bestræber instituttet sig på at give de studerende et så godt studiemiljø, at de ved endt studium, har en faglig og personlig god ”bagage”.

Ny på instituttet

Når en nyansat eller en ny specialestuderende starter på instituttet, skal vedkommende instrueres i de regler og aftaler der gælder arbejdsmiljøområdet.

Ved nyansættelser aftaler institutlederen med den kommende kollega, hvem der har ansvaret for instruktionen. Når en specialestuderende starter i laboratoriet, er det en af forskningsgruppens laboranter, der har ansvaret.

Sidst opdateret: 04.07.2023