RoboTrainer-One

Baggrund

Projektet RoboTrainer-One har sit afsæt i SDU’s forskning og innovation inden for robotassisteret træning og velfærdsteknologi.
Projektets formål

Projektet vil gennem tværfagligt samarbejde arbejde med specialiseret træning gennem robotteknologi. Målet er, at RoboTrainer-One optimerer genoptræning og forebyggende træning – lige fra patienter på hospitaler til astronauter i rummet - bogstaveligt talt!

 

Ved at kombinere vores ekspertise inden for robotteknologi, træning, fysiologi og maskine/menneske interaktion, kan vi udvikle en demomodel, der i høj grad tager udgangspunkt i brugeren.

 

SDU’s RoboTrainer-teknologi bidrager til kan samfundet ved at forbedret brugernes livskvalitet; øge deres selvhjulpenhed; reduceret restitutionstid, undgå mindskning af muskel- og knoglemasse. Alt i alt betyder det lavere omkostninger på sundhedsbudgettet.

 

Projektets outcome

  • At udvikle og verificere en RoboTrainer demomodel, som vil blive testet på hospitaler og i rummiljøer.
  • At opbygge et langsigtet partnerskab og netværk for udvikling, udbredelse og kommercialisering af robotteknologi i træning

Kontakt

Projektleder: Anders S. Sørensen, Lektor, Mærsk McKinney Møller Instituttet

SDU-projektpartnere

Jørgen Maagaard, Lektor, Institut for Teknologi og Innovation

Per Aagaard, Professor, Institut for Idræt og Biomekanik
Gitte Rasmussen, Professor, Institut for sprog og Kommunikation

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies