Skip to main content

Forskningsår i Uganda?

Uganda calling??  

Drømmer du om et forskningsår i Gulu området i det nordlige Uganda som forskningsassistent på et dansk-ugandisk universitets opbygningsprojekt? 

Projektet er beskrevet på hjemmesiden www.enreca-gulu.net og det er Professor Morten Sodemann, center for Global Sundhed, der er ansvarlig for sundhedsdelen, der primært består af et demografisk sundhedsovervågningssystem under udbygning. Systemet følger og overvåger hele befolkningen i ét område i processen med at flytte fra flygtningelejre tilbage til deres tidligere landsbyer, som de forlod for 10-20 år siden.

Arbejdet vil bestå i at hjælpe de lokale forskningsledere med at supervisere feltassistenterne og data indtastere og endvidere at indsamle data mhp. på eget forskningsår. Tidligere ophold i lavindkomst lande er en fordel og erfaring med standard software er nødvendigt, ligesom engelsk bør beherskes i skrift og tale. Du bør være sidst på studiet. Kendskab til Access eller STATA vil give fordele, men er selvfølgelig ikke et krav.

Du skal regne (og have tid til) selv at skrive ansøgning vejledt af Morten Sodemann og de ugandiske forskningsledere inden du ansættes og udsendes.

Send din ansøgning (ansøgning og CV) elektronisk til

Morten Sodemann, msodemann@health.sdu.dk

 

Læs mere om den prægraduate forskeruddannelse her 

Bemærk! Den prægraduate forskeruddannelse tager minimum 1 år. 

Sidst opdateret: 22.03.2019