Skip to main content

Spredning af sygdomme

Sygdomme flytter sig ikke kun Syd til Nord. Levevilkårssygdomme (diabetes, overvægt og hjertekar sygdomme) eksporteres fra Nord til Syd. Samtidig er uligheden i adgang til korrekt og kvalitetsbetonet forebyggelse og behandling af sygdomme blevet et internationalt anliggende.

Der er en stigende anerkendelse af at menneskelige aktiviteter med stigende hastighed ændrer verden og dermed introducerer nye sundheds risici: Økologi, klima, giftige affaldsprodukter, antibiotika i landbruget, transport, svækkede sociale strukturer, øget velfærd side om side med enorm ulighed, teknologi, industri og en rapid internet udvikling.

Infektionssygdomme spredes nu geografisk meget hurtigere end tidligere. Sidste år rejste ca. 2.1 milliard personer med fly. En epidemi eller et udbrud hvor som helst i verden er derfor kun få timer fra at blive til en trussel et andet sted i verden. Der har de seneste 5 år været mere end 1100 epidemier verden over. Infektioner spredes ikke blot hurtigere, der kommer nye infektioner frem hurtigere end tidligere og der er siden 1970 kommet nye infektioner 1-2 gange årligt med nu ca. 40 nye infektionssygdomme der ikke var kendt for 70 år siden.

Fattigdom og sygdom i ét land berører sundhedstilstanden i alle lande. Kroniske sygdomme som fedme, diabetes, psykiske sygdomme, trafikskader og alkohol-tobaks misbrug, der tidligere var isoleret til den industrialiserede verden, er nu globale sundhedsproblemer. Nogle forskere har med epidemiologiske modeller forudset at der i 2015 vil være flere dødsfald som følge af tobak i verden end af HIV. De eksplosive HIV/AIDS epidemier og multiresistent TB i nogle lande kan sammen med fugleinfluenza i Asien true sundhedstilstanden i hele Europa. Seneste år har der været småudbrud af malaria i Sydeuropa og i år sås for første gang et lille udbrud med Chikungunya feber i Italien. Lige som sygdomme kan krydse grænser, så kan narkotika, usund livsstil og kemiske og biologiske gifte gøre det samme.
 

Sidst opdateret: 20.08.2020