Skip to main content

GLOBAL HEALTH RISK GAMES 2008

Den 30.-31. oktober 2008 fra kl. 13.00. En 24-timers øvelse i katastrofehåndtering.

Risk Games. Program til udskrivning (.pdf)

Hvad vil du gøre som LÆGE, hvis ...

... du, som medicinsk forvagt, får meldt en patient med blødninger fra øjenhuler, næsebor og øregange? 2 timer senere kommer en anden patient med samme symptomer. Den første patient dør og flere patienter møder op i skadestuen med symptomer, der ikke er klassiske for nogle af de sygdomme, du er stødt på tidligere.

Er der tale om en akut epidemi, der skal bremses inden flere mennesker dør? Hvad skal vi fortælle pressen, der nu står og banker på dørene og vil vide, hvad de kan fortælle resten af den danske befolkning. Hvem skal involveres for at få denne katastrofe stoppet?

Har dette fanget din interesse så tilmeld dig Global Health Risk Games 2008.

En 24-timers øvelse i katastrofehåndtering.

Hvornår: D. 30.-31. oktober 2008 fra kl. 13.00. Tilmelding: msodemann@health.sdu.dk senest d. 1. oktober 2008 med information om semester og tlf. nr. Deltagerkrav: Min. 7. semester. Egen computer med trådløst internet skal medbringes. Kontaktpersoner: Ditte Klitbo (IMCC) dikli01@student.sdu.dk / 40973244, Dlama Rasmussen (IMCC) dlngg05@student.sdu.dk / 31372992, Morten Sodemann (SDU) msodemann@health.sdu.dk/ 60111923

"Globaliseringen er mere aktuel end nogensinde. Landegrænser udviskes. Globale sundhedsproblemer respekterer ikke landegrænser.
En epidemi med katastrofale følger kan ramme os, når vi mindst venter det...."