Professortiltrædelse i indvandrermedicin og global sundhed

Den 18. marts tiltrådte overlæge, ph.d. Morten Sodemann som professor i Indvandrermedicin og Global Sundhed på Syddansk Universitet. Professoratet er den første af sin slags i hele Norden. Her kan du læse mere om Morten Sodemann samt finde power point præsentationerne fra tiltrædelses-ceremonien.

Morten Sodemann er speciallæge i Infektionsmedicin. Han blev ph.d. i 1996 efter en afhandling om behandling af alvorlig infektioner blandt børn i det vest afrikanske land Guinea-Bissau.
 
Morten er aktuelt forsknings aktiv flere steder i Afrika. Han er bl.a. i gang med et opbygningsprojekt med fokus på "Post conflict health" i Gulu, Uganda.  Derudover er Morten hovedvejleder for flere forsknings projekter i Guinea-Bissau.
 
I Danmark er Morten leder for Indvandrermedicinsk klinik hvor han arbejder med komplekse sundhedsmæssige udfordringer forbundet med etniske minoriteters sundhed.

Morten Sodemann skal i universitetssammenhæng gøre de globale udfordringer inden for sundhed til en integreret del af de sundhedsvidenskabelige uddannelser. 

Til professor tiltrædelses seminaret blev der holdt to foredrag. Disse kan findes ved at klikke på nedenstående link.


1. “There is no brain in the system: The anthropology of international health” by Peter Aaby, professor, The Bandim health Project, Guinea-Bissau and The State Serum Institute, Denmark 


2. “Maybe life is worth living after all: human security and human health in a global context” by professor Morten Sodemann 


En stor tak til alle deltagere!
 
Venlig hilsen

Center for Global Sundhed