Skip to main content

Indvandrermedicinsk klinik - de første 5 år

Ny rapport fra Indvandrermedicinsk klinik på Odense Universitetshospital dokumenterer forskelsbehandling af flygtninge/indvandrere på sygehuse og i kommunerne. Der er behov for bedre uddannelse af læger, sygeplejersker og sagsbehandlere i at inddrage flygtninges vilkår. Det foreslås endvidere at der oprettes tilsvarende klinikker i de øvrige regioner for at forbedre patient sikkerhed, beskytte mod forskelsbehandling og skabe mere hensigtsmæssige patient forløb.

Indvandrermedicinsk klinik på Odense Universitetshospital har nu eksisteret i 5 år. Vi har set og vurderet over 700 patienter af med flygtninge/indvandrerbaggrund. Med denne rapport ”Tak fordi I lavede en bedre version af mig”, beskriver vi i første del den videnskabelige viden om den veldokumenterede forskelsbehandling som flygtninge/indvandrere oplever i det danske sundhedsvæsenet, og som det også er tilfældet for flygtninge/indvandrere i resten af verden.

I rapportens anden del fremlægger vi 5 års erfaringer fra Indvandrermedicinsk klinik, rigt dokumenteret med patient cases, omkring de mange årsager der er til at flygtninge/indvandrere oplever forskels behandling specielt i det danske sygehusvæsen. Den side af forskelsbehandlingen har der ikke været fokuseret så tydeligt på indtil nu. Med denne rapport er det imidlertid klart at der mangler grundlæggende viden og erfaringer om flygtninge/indvandrer i det danske sygehusvæsen, i så høj grad, at det går ud over patientsikkerhed og kvaliteten af undersøgelser og behandling, ligesom det forsinker diagnoser, øger hyppigheden af medicin fejl og medfører sværere bivirkninger og komplikationer.

Konklusionen er at der er behov for et stort løft i lægers og sygeplejerskers viden og en forbedring af de arbejdsvilkår der forhindrer dem i at yde den nødvendige ekstra indsats der skal til for at undgå forskelsbehandling. Denne rapport dokumenterer et tydeligt behov for at der etableres en indvandrermedicinsk klinik i hver region til de sværeste patient forløb.

Læger, sygeplejersker og andre ansatte på sygehusene mangler, lige som kommunale sagsbehandlere, viden om flygtninge og indvandreres grundvilkår og hvordan de vilkår påvirker deres muligheder for at forebygge sygdom eller at opnå de rigtige undersøgelser, den korrekte diagnose, en acceptabel behandling og en normal kontrol af deres sygdom. Indvandrere er tit i medierne men aldrig rigtig forstået.

At være flygtning giver med det samme 4 klip i det mentale kørekort: Selvagtelsen udfordres, Det Sociale sikkerhedsnet undermineres, stress styringen kompromitteres, livs strategien blev væk under flugten. Ofte er de funktionelt ensomme og det eneste netværk de har, er dem der bliver betalt for det.

Læger og sygeplejersker mangler viden om hvilke vilkår flygtninge patienter kommer fra og hvordan livet i eksil udfordrer patienters egenomsorg og evne til at lære nyt.

Der anvendes for sjældent tolk. Helt basalt mangler de ansatte i social- og sundhedsvæsenet respekt for sproget som det centrale værktøj i samtalen med borgere og patienter. Meget ofte undlader de at bestille tolk og der sættes ikke fornøden tid af til samtalerne. Det betyder at økonomien sejler og direkte påvirker patienters mulighed for at købe livsvigtig medicin. For at få støtte skal der udfyldes lange skemaer som patienterne ikke kan finde ud af.

Patienterne bliver ikke spurgt om hvad der egentlig er deres problem og de tør ikke spørge lægen. Patienterne lærer at der altid er for lidt tid til samtalen og sjældent er tolk med – derfor tager de ikke rigtig svære emner op med lægen. Mange patienter ved ikke hvad det er de ikke ved og kort skolegang medfører hyppigere at patientens symptomer opfattes som atypiske af lægen og den højt uddannede tolk. På trods af den almindelig danske forestilling, så er mange af patienterne funktionelle singler uden et normalt netværk og de kan ikke engang tale om deres problemer med familien. Patienter der kuldsejler mangler basale systemkompetencer og kan ikke navigere på sygehuset, mellem specialer eller tilbage til kommunen og egen læge.

Der mangler skriftligt, og mere visuelle typer, patient informationsmateriale på fremmedsprog om alt fra almindelige sygdomme, til komplicerede undersøgelser og behandlinger med svære bivirkninger.

Der er en lang række administrative og organisatoriske rammer i sundhedsvæsenet som medfører at læger og sygeplejersker er nødt til at forskelsbehandle patienter med f.eks. kun taler sparsomt dansk.

I USA var det på et tidspunkt på mode at køre sin gamle mor hen i nærmeste storcenter når hun begyndte at tale sort og blive plejekrævende. Familien skyndte sig væk og efterlod den senile bedstemor uden papirer og dermed måtte staten bekoste opholdet på plejehjem. Det kaldtes med god ret ”Granny Dumping”. Virkeligheden for etniske minoritets patienter ligger ikke langt fra samme situation: kommune og sygehus dumper tids- og tolkekrævende problem patienter hos hinanden og løber væk.

Rapportens titel er et citat fra en patient da vedkommende blev afsluttet fra Indvandrermedicinsk klinik. Patienten var gladere for den model vi sammen havde udviklet i klinikken. Vores håb, med denne rapport, er at den kan danne udgangspunkt for at de modige patienters erfaringer kan hjælpe med at skabe en endnu bedre model af sygehusvæsenet. 


Find rapporten på følgende link: 


Tak fordi I lavede en bedre version af mig


Morten Sodemann

Professor, overlæge

Indvandrermedicinsk klinik, Infektionsmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital

Center for Global Sundhed og Indvandrermedicin

Mobil: 60111923                              

e-mail: morten.sodemann@rsyd.dk                            

web: www.ouh.dk/indvandrerklinik

Morten Sodemann

Professor, overlæge

Indvandrermedicinsk klinik, Infektionsmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital

Center for Global Sundhed og Indvandrermedicin

Mobil: 60111923                              e-mailmorten.sodemann@rsyd.dk                             web: www.ouh.dk/indvandrerklinik

Morten Sodemann

Professor, overlæge

Indvandrermedicinsk klinik, Infektionsmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital

Center for Global Sundhed og Indvandrermedicin

Mobil: 60111923                              e-mailmorten.sodemann@rsyd.dk                             web: www.ouh.dk/indvandrerklinik

Redaktionen afsluttet: 01.07.2013