Inspirationsseminar - om vejen væk fra de blinde pletter i det danske sundhedsvæsen

Indvandrermedicinsk Klinik, OUH, har nu eksisteret i 5 år, og i andledning af dette invitere Peder Jest og Morten Sodemann til et inspirationsseminar mhp at dele erfaringer, onsdag den 18. september 2013. kl. 9.00 – 16.00, TREFOR Park, Højstrupvej 7B, 5200 Odense. Tilmelding: senest den 2. september 2013, til karen.korsholm@rsyd.dk

Program:


Formiddag

Kl. 9.00-9.30 Kaffe, musik, ankomst.
Kl. 09.30 -9.45 Velkommen v. 1. næstformand for Regionsrådet Poul-Erik Svendsen.
Kl. 09.45 -10.30 Bente Klarlund. Det indre kaos og den ydre disciplin.
Kl. 10.30 – 11.00 Indvandrermedicinsk klinik. Selvom du gav mig alt papir i verden så var det ikke nok til min historie. Den grimme ælling fra Odense bliver 5 år.
Kl. 11.00 -11.15 Karen Hækkerup, social- og integrationsminister. Den forbedrede helbredsvurdering af nyankomne flygtninge.
Kl. 11.20 -12.00 Erik Holst, tidl. professor i socialmedicin, vicegeneralsekretær for Det Internationale Rehabiliteringsråd for Torturofre, IRCT, medlem af den danske regeringsdelegation til FN’s Verdenskonference om Menneskerettigheder i Wien. Lad ikke flygtninge falde udenfor sundhedsvæsenet.
Kl. 12.00 – 12.30 Morten Deleuran Therkildsen, antropolog, Sundhedsstaben, Region Midt. Lad patienten fortælle i stedet for at gætte.
12.30-13.15 Frokost med musik.


Eftermiddag

Kl. 13.15 -13.45 Lise Dyhr, praktiserende læge. Giver det mening at tale om indvandrermedicin?
Kl. 13.45 - 14.00 Pia Maria Kirkegaard Nielsen, Etnisk konsulent, Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse, Varde Kommune. Hvordan får man, som integrationsmedarbejder, en hel kommune til at synge den samme melodi?
Kl. 14.00 – 14.25 Mette Louise Johansen, antropolog Århus. Forældres kroniske hjemmearbejde i etniske minoritetsfamilier.
Kl. 14.25 -14.45. Kaffe pause.
Kl. 14.45- 15.15 Lisa Duus, sundhedsformidler, forfatter, foredragsholde.
Den gode dialog – det er slet ikke så svært, hvis du bare spørger og lytter til svaret.
Kl. 15.15 – 15.45. Repræsentant for LG-Insight. Kommunale og sundhedsfaglige aktørers indsatser og tilbud til flygtninge med traumer. Resultater af ny og landsdækkende undersøgelse af tilbud og indsatser til traumatiserede flygtningefamilier i Danmark. Undersøgelsen er iværksat af Social- og Integrationsministeriet og gennemført af LG Insight.
15.45-16.00 Farvel v. Peder Jest, Direktør, Odense Universitetshospital.

På følgende link findes invitationen som pdf

Inspirationsseminar