Inspirationsseminar - om vejen væk fra de blinde pletter i det danske sundhedsvæsen

Indvandrermedicinsk Klinik, OUH, har nu eksisteret i 5 år, og i andledning af dette invitere Peder Jest og Morten Sodemann til et inspirationsseminar mhp at dele erfaringer, onsdag den 18. september 2013. kl. 9.00 – 16.00, TREFOR Park, Højstrupvej 7B, 5200 Odense. Tilmelding: senest den 2. september 2013, til karen.korsholm@rsyd.dk

Program:


Formiddag

Kl. 9.00-9.30 Kaffe, musik, ankomst.
Kl. 09.30 -9.45 Velkommen v. 1. næstformand for Regionsrådet Poul-Erik Svendsen.
Kl. 09.45 -10.30 Bente Klarlund. Det indre kaos og den ydre disciplin.
Kl. 10.30 – 11.00 Indvandrermedicinsk klinik. Selvom du gav mig alt papir i verden så var det ikke nok til min historie. Den grimme ælling fra Odense bliver 5 år.
Kl. 11.00 -11.15 Karen Hækkerup, social- og integrationsminister. Den forbedrede helbredsvurdering af nyankomne flygtninge.
Kl. 11.20 -12.00 Erik Holst, tidl. professor i socialmedicin, vicegeneralsekretær for Det Internationale Rehabiliteringsråd for Torturofre, IRCT, medlem af den danske regeringsdelegation til FN’s Verdenskonference om Menneskerettigheder i Wien. Lad ikke flygtninge falde udenfor sundhedsvæsenet.
Kl. 12.00 – 12.30 Morten Deleuran Therkildsen, antropolog, Sundhedsstaben, Region Midt. Lad patienten fortælle i stedet for at gætte.
12.30-13.15 Frokost med musik.


Eftermiddag

Kl. 13.15 -13.45 Lise Dyhr, praktiserende læge. Giver det mening at tale om indvandrermedicin?
Kl. 13.45 - 14.00 Pia Maria Kirkegaard Nielsen, Etnisk konsulent, Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse, Varde Kommune. Hvordan får man, som integrationsmedarbejder, en hel kommune til at synge den samme melodi?
Kl. 14.00 – 14.25 Mette Louise Johansen, antropolog Århus. Forældres kroniske hjemmearbejde i etniske minoritetsfamilier.
Kl. 14.25 -14.45. Kaffe pause.
Kl. 14.45- 15.15 Lisa Duus, sundhedsformidler, forfatter, foredragsholde.
Den gode dialog – det er slet ikke så svært, hvis du bare spørger og lytter til svaret.
Kl. 15.15 – 15.45. Repræsentant for LG-Insight. Kommunale og sundhedsfaglige aktørers indsatser og tilbud til flygtninge med traumer. Resultater af ny og landsdækkende undersøgelse af tilbud og indsatser til traumatiserede flygtningefamilier i Danmark. Undersøgelsen er iværksat af Social- og Integrationsministeriet og gennemført af LG Insight.
15.45-16.00 Farvel v. Peder Jest, Direktør, Odense Universitetshospital.

På følgende link findes invitationen som pdf

Inspirationsseminar


Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies