Særlig indsats for syge indvandrere virker

"Lige adgang" betyder ikke at alle skal behandles ens - P1-interview med Morten Sodemann

Da Indvandrermedicinsk klinik på OUH åbnede for 1½ år siden, regnede personalet med at de skulle tage sig af 'traditionelle' sygdomme som f.eks. malaria. 

Men problemstillingerne viste sig markant anderledes end det forventede. Leder af Indvandrermedicinsk klinik, Morten Sodemann, fortæller i dette interview at bl.a. krigstraumer resulterer i komplekse symptombilleder, som er svære at komme til bunds i og hvor tværfaglighed er et nøgleord i behandlingen.

Hør interviewet her