Globalisering letter sygdomsbekæmpelse

Rejser på tværs af landegrænser har øget risikoen for, at smitsomme sygdomme spreder sig. Til gengæld er beredskabet forbedret

Af Ulla Poulsen, Kristeligt Dagblad

Der er travlhed i WHO's hovedkvarter i Genève, FN's internationale sundhedsorganisation.

Organisationen samler trådene i den internationale bekæmpelse af svineinfluenzaen og holder konstant hele verden opdateret med informationer og gode råd.

Som sådan er WHO det fremmeste eksempel på, at vel hopper smitsomme sygdomme videre fra land til land lige så hurtigt, som det tager at få et fly i luften og ned igen.

International samarbejde
Men takket være et effektivt internationalt samarbejde er det hidtil lykkes at bremse dem, inden de er blevet til verdensomspændende epidemier, pandemier.

- Der er ikke kommet flere pandemier på grund af globaliseringen. Epidemier opstår fra tid til anden, men verden er blevet meget bedre til at kontrollere dem, og det har indtil nu betydet, at beredskabet har været stærkere end risikoen, siger Siri Tellier.

Hun har i en årrække har været landechef i FN's Befolkningsfond, UNFPA, og nu er gæstelærer ved Københavns Universitets afdeling for international sundhed.

Ikke flere pandemier
Siri Tellier er demograf og forsker i øjeblikket i spredningen af sygdomme.

Hun peger på, at selvom folk flytter sig langt mere i dag end for 25 år siden - dels i form af migration fra land til by inden for et lands grænser, dels i form af kortere eller længere rejser til andre lande - er vi foreløbig også blevet bedre til at holde trit med udviklingen.

- Vi oplever et meget mere blandet og diffust sygdomsbillede, og det kan da give grund til justeringer. Foreløbig må vi bare konstatere, at vi ikke har registreret en markant stigning i antallet af pandemier, siger hun.

- De er jo ikke et nyt fænomen, tænk blot på pest og kolera eller den spanske syge i 1918. Men med den øgede mobilitet bliver det mere krævende i fremtiden at undgå disse pandemier, understreger Siri Tellier.

1100 epidemier
Hvad, det globale sundhedsberedskab er oppe mod, illustreres af, at cirka 2,1 milliard personer sidste år rejste med fly. En epidemi eller et udbrud hvor som helst i verden er derfor kun få timer fra at blive til en trussel et andet sted.

Alene de seneste fem år har der været mere end 1100 epidemier verden over. Samtidig kommer der 1-2 nye infektioner om året. Vi har cirka 40 infektionssygdomme, der ikke var kendt for 70 år siden.

- Man må sige, at WHO har været sin opgave voksen. Det er ellers ikke alt, organisationen er lykkedes med, men det her har den kunnet, og det har styrket den. Samtidig er der flere enkeltlande, der har oprettet beredskabsteam, siger overlæge Morten Sodemann, lektor og ph.d. ved Center for Global Sundhed ved Syddansk Universitet.

Samarbejde nødvendigt
Morten Sodemann mener, at infektionerne har været en kraftig påmindelse om, at verden er nødt til at arbejde sammen. Ikke blot lægerne og hospitalsverden, men også eksempelvis landbrugserhvervene, fordi landbrugsdyr står bag en del af de nye sygdomme.

- Vi har klaret det okay indtil videre, men vi kan sagtens gøre det bedre. De fattige lande har brug for mere hjælp til at etablere varslingssystemer, siger Morten Sodemann.

Det, der især har æren af, at epidemierne ikke udvikler sig værre, end de gør, er den kendsgerning, at informationer i dag flyder langt hurtigere og mere frit end tidligere.

Med WHO som edderkoppen i midten af spindet er det muligt at få spredt al tilgængelig viden mellem landene.

- Ofte har u-landene ikke selv forskere på alle områder. Gennem WHO får de adgang til det internationale netværk, der er opbygget, siger dr.med og lektor ved Aarhus Universitet Eskild Petersen, som understreger, at udveksling af information er alfa og omega i bekæmpelsen af de globale epidemier.

- Det er forudsætningen for hurtigt at få en sygdom afdækket og inddæmmet. Der var nogle episoder under fugleinfluenzaen, hvor lande i første omgang ikke ville udlevere oplysninger, men det lykkedes, og nu er der blot endnu mere fokus på, hvor vigtigt det er, siger han