Global sundhed: at opdage en ny verden

Hvis Danmark skal sikre lige og kvalificeret adgang til sundhedsydelser i fremtiden for alle befolkningsgrupper, bliver vi som stand nødt til at sætte fokus på migrationens påvirkning af sundheden i Danmark.

Reservelæge Cæcilie Buhmann, Psykiatrisk Traumeklinik for Flygtninge, Psykiatrisk Center Gentofte, og reservelæge Marie Nørredam, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, diskuterer i Ugeskrift for Læger de udfordringer, som migration medfører for både patient og læge.
 

Læs indlægget i Ugeskrift for Læger