Skip to main content

 Velkommen til Center for Global Sundhed

Syddansk Universitet

 

"At sikre at mennesker overalt i verden oplever, at de har ret til sundhed, involverer meget mere end bare at udvikle ny medicin eller at sørge for, at de har råd til medicin. Det kræver, at man giver alle mennesker lige adgang til information og til sundhedsydelser, og at de bor, lever og arbejder i et miljø, der giver dem valgmuligheder, som sikrer en god sundhedstilstand og sikrer, at de kan undgå sygdom og ulykker."

Pramilla Senanayke
Formand for The Foundation Council Global Forum for Health Research