Skip to main content

Center for global sundhed

Velkommen til Center for Global Sundhed

Syddansk Universitet

 


Global Sundhed er en aktiv del af SDU og SUND, og er højaktuelt med jævnlige epidemier og pandemier, grænseoverskridende miljøforurening forårsaget af global produktion og samhandel, flygtninge og indvandrede m.v. - alle faktorer som påvirker vores sundhed i Danmark, og som vi på en eller anden måde møder i vores praksis.

Derfor er den global sundhed nødvendig at prioritere både i uddannelse og i vores sundhedsvæsen og vi hjælpes godt på vej med FN's Verdensmål
På SDU og OUH er der mange ressourcepersoner på området og denne hjemmeside fungerer aktuelt som et vindue for de aktiviteter og medarbejdere som er involveret i Globale Sundhedsaktiviteter.

Vi har flere ’globale’ aktiviteter på OUH og SDU:
Indvandrermedicinsk Klinik som tager sig af de komplicerede fastlåste patientsager.
Kurset ’Global sundhed og forebyggelse’ på medicinstudiet (3 ECTS)
Den valgfrie Internationale Profil på 5 semester 2. del af medicinstudiet (30 ECTS) bestående af kurset Global Health and Research (5 ECTS), et internationalt klinikophold (10 ECTS) og en masterafhandling med et ’internationalt’ relevant emne (15 ECTS).
Forskning på flere områder og i flere dele af verden, bla. med vacciner, mor/barn, sundhed og miljø, forgiftninger i arbejdet mv.
En engelsksproget uddannelse af Masters of Public Health på Institut for Sundhedstjenesteforskning, hvor en del studerende også fra lavindkomstlande uddannes.

Vi håber at I ved spørgsmål vil tage kontakt til os der arbejder med Global Sundhed og registrere jer, hvis I har aktiviteter indenfor Global Sundhed eller kunne tænke jer at være med i det der foregår.  

 

Center for Global Sundhed Syddansk Universitet

  • Winsløwparken 19, 3
  • Odense C - DK-5000
  • Telefon: +45 6550 3935
  • Fax: +45 6011 1923

Sidst opdateret: 22.11.2021