Skip to main content

Velkommen til instituttet

Instituttets nøgletal

Antal ansatte:
Ca. 185, heraf ca. 60 fondsansatte og ca. 40 løst ansatte. 

Antal studerende:
Ca. 500 fordelt over alle årgange og 4 uddannelser: Kemi, Medicinalkemi, Farmaci og Fysik.
 

Udstrækning:
Ca. 7700 kvadratmeter laboratorier og kontorer.

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci har som målsætning at være et tværfagligt institut af høj international klasse. 

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci bryder traditionelle faglige grænser ned og satser på at udvikle nye teknologier og videnskaber på tværs af kemi, fysik og biologi, hvilket demonstreres med vores uddannelser og forskningsområder inden for farmaci, fysik, kemi, medicinalkemi og nanobiovidenskab. Institut for Fysik, Kemi og Farmaci er således i gang med at udvikle aktive kemiske stoffer i nye spændende medicinalprodukter og 'drug delivery' systemer, der kan hjælpe med at helbrede kræft og kontrollere HIV.

Vi er blandt verdens førende i forskning inden for modificeret DNA samt forskning i fysik af biomembraner og lægemiddeltransport, der vil hjælpe os til at gøre medicin tilgængelig for kroppen samt at lede den hen til syge celler i kroppen. Vi har derudover flere af Europas kerneaktiviteter inden for arbejde med kemiske og fysiske metoder til efterligning af fundamentale livsprocesser. Vores forskere i teoretisk højenergifysik undersøger noget så grundlæggende som spørgsmålet om, hvordan fysisk masse opstår. Kvantitative målemetoder af instituttets forskning inden for vores kernekompetencer viser, at den er i den absolutte verdensklasse.

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci er bevidst om, at når de studerende vælger os, lægger de deres, og dermed også samfundets fremtid mht. til teknologisk udvikling og grøn omstilling, i vores hænder. Derfor vil vi sikre, at de får den bedst mulige uddannelse ved at tiltrække højt kvalificerede forskere fra både Danmark og udlandet, der prioriterer undervisning, formidling samt samarbejde med eksterne partnere højt. Vores forskere vinder tit priser for deres formidling og er set i videnskabsteatre og som debattører i paneler. Kvaliteten i uddannelsen sikrer, at vores studerende får succes efter studiet. Deres erfaring fra arbejde i tværvidenskabelige forskningsgrupper gør dem til efterspurgte medarbejdere i industri, viden- og forskningsinstitutioner. 

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci efterstræber desuden at være et forbillede mht. arbejdsmiljøet, hvor de ansatte og studerende trives - et sikkert arbejdsmiljø er instituttets højeste prioritet.

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci bidrager til løsninger af globale udfordringer med lokalt samarbejde. Vi har forskere, der arbejder på at få en bæredygtig verden med løsninger inden for alt fra lægemiddeludvikling og drug delivery, kunstig fotosyntese og enzymer til nano-sensorer, nye metoder til oplagring af energi og analytisk miljøkemi, alle i samarbejde med eksterne partnere.

Gennem vores indsats vil vi på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci gerne sikre, at samfundet får den højeste kvalitet af naturvidenskabelig forskning, uddannelse og formidling. Institut for Fysik, Kemi og Farmaci er et stærkt kraftcenter for viden og forskning, der fører til nye innovative firmaer i regionen. Institut for Fysik, Kemi og Farmaci er vært for spirende virksomheder, og det er et mål at øge samarbejde med eksterne partnere. Vi fremmer diversitet og har en medarbejderfordeling, der så vidt muligt afspejler samfundet.

Du er altid velkommen til at kontakte os.