Menu

Bacheloruddannelser inden for fysik, kemi og farmaci

Uddannelserne her på instituttet er tilrettelagt, så du får den bedst mulige start. Sammen med de helt emnespecifikke fag får du en viden om de metoder og værktøjer fra resten af den naturvidenskabelige palet, der kan støtte dig under studiet. Vi lægger stor vægt på et godt studiemiljø og gør en særlig indsats for, at alle har mulighed for at deltage i en studiegruppe. Grupperne er gode at have, når alle de praktiske spørgsmål dukker op, og ikke mindst når eksamen nærmer sig.

Allerede på det første år af din bachelor får du mulighed for at komme i laboratoriet, og du skal sammen med en mindre gruppe bruge de færdigheder, I har lært, når en videnskabelig opgave skal løses i Førsteårsprojektet. På andet år begynder du at specialisere dig i dit hovedfag, og det er tid at tage stilling til, om du ønsker et sidefag eller et tilvalg, og det tredje år afsluttes med afleveringen af din første større skriftlige rapport over en videnskabelig problemstilling, du selv har undersøgt - Bacheloropgaven.

Under de enkelte uddannelser i listen nedenfor kan du læse mere om studiets opbygning, adgangskrav, jobmuligheder og meget andet.

Listet alfabetisk:

Farmaci

Fysik

Kemi

 OBS! Fra 2017 ændres adgangskravene til Fysik, Kemi og Farmaci. Læs mere HER eller under den enkelte uddannelse ved at følge de ovenstående links.


Inspiration til dit studie

Se eksempler på bachelorprojekter inden for de forskellige retninger.

Bachelorprojekter

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies