Skip to main content

Bioorganisk kemi og medicinalkemi

Vejleder: Poul Nielsen

Forudsætninger: KE504, KE505 og KE506 skal være bestået.

Projektbeskrivelse

Et bachelorprojekt inden for bioorganisk kemi og medicinalkemi vil typisk bestå i en kemisk syntese i flere trin af en hidtil ukendt forbindelse, f.eks. en nukleosid-analog, med mulige biologiske anvendelsesmuligheder. I projektet anvendes således både kendte organiske syntesemetoder og strukturopklaring, men også helt nye syntesemetoder kan udvikles.

De fremstillede stoffer vil f.eks. kunne indgå i det medicinalkemiske samarbejdsprojekt med RNA-gruppen på BMB, som vi har omkring nye midler mod antibiotika-resistente bakterier. Her arbejder vi med semisyntese af nye potentielle antibiotika vha. click chemistry.

Andre stoffer kan indgå i vores undersøgelser af kemisk modificerede DNA-sekvenser. Her arbejder vi med at lave syntetiske DNA-sekvenser, der enten udviser en bedre genkendelse af specifikke RNA-sekvenser, således at de kan bruges i udviklingen af potentielle lægemidler eller som "hjælpestoffer" i diagnosticeringen af sygdomme, eller som kan bruges til at lave mere komplicerede nanostrukturer. I forbindelse med disse studier har vi et tæt samarbejde med den biomolekylære NMR-gruppe.

Et bachelorprojekt vil først og fremmest bestå i organisk syntesearbejde og strukturopklaring. Det er således kendskab til og interesse for organisk kemi, der er den vigtigste forudsætning. Den nødvendige viden om relevant biokemi og molekylær biologi kan nemt opnås undervejs. For yderligere oplysninger kan gruppens medlemmer eller Poul Nielsen kontaktes.