Geokemi/arkæokemi

Vejleder: Kaare Lund Rasmussen

Projektbeskrivelse

Arkæometri handler om analyser af arkæologiske materialer. Analyserne kan være med til at datere oldsagerne, kortlægge deres proveniens (oprindelsessted), eller afsløre miljøpåvirkninger i oldtiden. Et bachelorprojekt i gruppen vil typisk dreje sig om at udføre en analyse på nogle udvalgte arkæologiske prøver.

I gruppen fokuseres specielt på analyser af keramik, jordprøver, knogler og pergamenter. Det afgørende for opnåelse af interessante forskningsresultater indenfor området er en kombination af fordybelse i en af de målemetoder gruppen råder over, eller har adgang til andetsteds, samt at man udvælger de arkæologiske prøver med stor omhu, eventuelt selv deltager i de arkæologiske udgravninger. Det er vigtigt med uorganisk kemisk interesse og viden, hvorimod den nødvendige arkæologiske eller antropologiske forståelse kan erhverves under projektet ved læsning af artikler.

De overordnede mål for forskningen i gruppen er at opnå ny viden om arkæologiske genstande og herigennem bidrage til forståelsen af fortiden. Den viden vi tilvejebringer, er ofte overordentlig vigtig for arkæologerne. I nogle tilfælde bidrager den til at sætte moderne forurening i perspektiv. Gruppen har samarbejde med både danske og udenlandske forskergrupper, og et bachelorprojekt vil kunne udformes som et afgrænset individuelt projekt eller som en del af et større projekt i samarbejde med gruppens studerende og forskere.

Eksempler på tidligere bachelorprojekter

  • Analyse af Hg i humane knogler, dyreknogler eller jordprøver.
  • Analyse af Pb i humane knogler, dyreknogler, keramik eller jordprøver.
  • Proveniensbestemmelse af keramik, tegl eller mursten.
  • Analyse af pigmenter på malerier og ikoner.
  • Analyse (GC, MS m.m.) af pergamenter.

For nærmere forklaring af disse projekter eller gruppens forskning generelt anbefales det at kontakte de studerende i gruppen eller Kaare Lund Rasmussen.