Beregninger af molekylære egenskaber/ Calculations of molecular properties

Vejleder: Hans Jørgen Aagaard Jensen 

Forudsætninger: KE522 skal være bestået

Projektbeskrivelse

Et projekt vil typisk bestå i at udføre en serie beregninger på en velafgrænset problemstilling. Projektet kunne f.eks. være (1) beregninger af UV spektre, ikke-lineære optiske egenskaber, ESR parametre, NMR parametre eller andre bestemte egenskaber ved nogle molekyler, (2) beregninger på et metalatom med ligander, (3) beregninger af relativistiske effekter på bestemte molekylære egenskaber eller (4) beregninger på en serie molekyler for at undersøge hvor god en bestemt teoretisk model er. Til beregningerne vil normalt blive brugt en af de to kvantekemiske programmer jeg er en af hovedforfatterne til: dalton (http://daltonprogram.org) eller dirac (http://diracprogram.org).

Der er ikke krav om teoretiske forudsætninger ud over, hvad der er gennemgået i KE522. Beregningerne vil typisk foregå på en Linux-baseret supercomputer, men kendskab til Linux er heller ikke en forudsætning, de nødvendige kompetencer kan man hurtigt lære. Der vil normalt indgå et vist selvstudium af den teoretiske baggrund for beregningerne i projektet. Hvis man har kendskab til programmering eller meget stor interesse for at prøve, er der også mulighed for (5) at arbejde med en facet af computerimplementeringen af en af de matematiske modeller, som benyttes i de kvantekemiske programmer.

Eksempler på tidligere bachelorprojekter

  • "Ikke-lineære optiske egenskabers afhængighed af molekylstruktur" (type 1, Mikkel Bo Hansen)
  • "Beregning af ikke-lineære optiske egenskaber" (type 1, Iben Larsen)
  • "Relativistiske effekter på elektroniske excitationer og overgangsmomenter" (type 3, Toke Winther)
  • "Stukturer, vibrationsfrekvenser og overgangsmomenter for bithiophen radikal kation i grundtilstanden (cis og trans) og i to eksiterede tilstande" (type 1, Jesper Kielberg Pedersen)
  • “Validering af MC-srDFT metoden: styrker og svagheder sammenlignet med moderne Kohn-Sham DFT metoder” (type 4, Frank Heiden)
  • ”Development of new functionals for short-range DFT” (type 5, Signe Kjempenes)

De seneste studerende, der har lavet projekt på området

Signe Kjempenes