Skip to main content

Eksempler på bachelorprojekter: Kemi

Opgaverne er sorteret efter vejlederens navn.

Du kan klikke på en opgave for at læse mere om fagområdet, evt. forudsætninger, introduktion til projektområdet m.v. eller klikke på vejlederen for at læse mere om vedkommende.

Det er for det meste muligt at lave andre projekter end de foreslåede ved henvendelse til bachelorvejlederen.

 
Vejleder Projektområde
Beate Klösgen Solubility of poorly soluble drugs
Beate Klösgen Chiral interaction in lipid membrane
Beate Klösgen X-ray Scattering: On the interfacial adsorption of human antibacterial peptides
Carsten Svaneborg HPC simulation af polymer materialer
Christine McKenzie Green Chemistry: Designing Biomimetic Materials and Catalysts 
Christine McKenzie
Medicinal Inorganic Chemistry: Cancer Theranostics
Erik Donovan Hedegård Beregnings- og Teoretisk Kemi
Francesca Serra Liquid crystal blue phases
Francesca Serra
Liquid crystal light-guides
Francesca Serra
Cells as living liquid crystals
Frants Roager Lauritsen Analytical environmental chemistry 
Hans Jørgen Aagaard Jensen Molekylmodellering
Himanshu Khandelia DRUG LEGO : How drugs fit into proteins, using computer simulations
Himanshu Khandelia
The Ends of Proteins
Himanshu Khandelia
Partitioning of Drugs in Membranes
Himanshu Khandelia
Accelerating Simulations
Himanshu Khandelia
Alchemy on the supercomputer
Himanshu Khandelia
Mechanisms of Membrane Repair
Himanshu Khandelia
Proton transfer mechanisms from pKa Correlations
Jacob Kongsted  Beregningskvantekemi og Modellering
Jan O. Jeppesen  Molekylære maskiner og sensorer 
Paul C. Stein  NMR-spektroskopi 
Poul Nielsen Bioorganisk kemi og medicinalkemi
Stefan Vogel Delivery of bioactive DNA oligonucleotides
Stefan Vogel Programmable Chemistry in Lipid-Nanoreactors
Ulla Gro Nielsen  Miljø materialer og faststof NMR spektroskopi

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 6550 3520

Sidst opdateret: 03.09.2021