Eksempler på bachelorprojekter: Fysik

Projektforslagene er listet alfabetisk efter vejledernes navne.

Du kan klikke på en projekttitel for at læse mere om fagområdet og evt. forudsætninger eller klikke på vejlederens navn for at læse mere om vedkommende

Det kan oftest lade sig gøre at lave andre projekter end de foreslåede, hvis du kontakter vejlederen.

 
Vejleder Projektområde
Adam C. Simonsen  Fysikken bag membran-reparation
Adam C. Simonsen  Food Physics: Fødevarer som bløde materialer
Beate Klösgen Photoactive membranes
Beate Klösgen On the interfacial adsorption of human antibacterial peptides
Beate Klösgen Chiral interaction in lipid membrane
Carsten Svaneborg HPC simulation af polymer materialer
Carsten Svaneborg  Living Polymeric Materials 
Carsten Svaneborg
Udvikling af software til små-vinkel neutron og røntgen spredning.
Carsten Svaneborg og Paolo Sibani
Aging in colloidal suspensions
Jacob Kongsted Beregningsbiofysik og kvantekemi
Mads Toudal Frandsen Dark Matter or Modified Gravity?
Mads Toudal Frandsen Direct Detection of Dark Matter
Mads Toudal Frandsen The Bullet Cluster and Dynamics of Dark Matter in the Universe
Mads Toudal Frandsen og/eller Sebastian Hofferberth New fundamental interactions from cold atom experiments 
Michael Andersen Lomholt  Random walks and search processes
Peter Jensen Husen Modeling Radiation Damage and Repair of Complex Biomolecular Systems
Peter Jensen Husen Free radical formation and dynamics in metabolic protein complexes
Sebastian Hofferberth Laser cooling of Ytterbium atoms
Sebastian Hofferberth Spatially resolved imaging of single photons
 Sofie Marie Koksbang Cosmic backreaction
 Thomas Ryttov  Feynman's path integral formulation of quantum mechanics