Skip to main content

Lægemiddelformulering og Karakterisering

Fagområde: Analytisk kemi, materialekemi og uorganisk kemi og farmaci

 

Vejleder: Ulla Gro Nielsen

 

 

Kan vi formulere et lægemiddel bedre ved fremstille nanohybridmaterialer? Det er et af de spørgsmål, vi forsøger at finde svar på ved at relatere den kemiske struktur af nanohybridmaterialer til materialets funktion og egenskaber. Disse spørgsmål finder vi svar på ved at kombinere analytisk kemi og avancerede karakteriseringsteknikker.

 

Projektbeskrivelse:

1) Syntese og karakterisering af funktionelle materialer
I gruppen arbejdes der blandt andet med nanohybridmaterialer, hvor lægemiddelstoffer formuleres med uorganiske materialer som ler og lagdelte dobbelthydroxider, hvorved frigivelsen af lægemiddelstoffet kan kontrolleres. Her kan de kemiske egenskaber af det uorganiske materiale bruges til at kontrollere frigivelse af lægemiddelstoffer. Et bachelorprojekt vil f.eks. indeholde syntese af et nanohybridmateriale samt en detaljeret karakterisering af materialet og frigivelsesstudier under forskellige kemiske betingelser. Sådan projekt kan eventuelt udføres i samarbejde med Professor Carsten Uhd Nielsen.

2) Projekter i samarbejde med andre forskningsgrupper
Har du brug for karakterisering af dine produkter, kan faststof NMR spektroskopi og røntgendiffraktion give dig information om den kemiske struktur af dine stoffer, du undersøger i dit projekt som f.eks. renhed, partikelstørrelse og krystallinitet. 

For nærmere information
Ulla Gro Nielsen (
ugn@sdu.dk)

Tidligere bachelorprojekter:

”Preparation and characterization of nano-hybrid drug delivery systems based on montmorillonite and polysorbate-20”, Emma Z. Larsen (F2019)

”Indbygning of frigivelse af salicylat fra lagdelte dobbelthydroxider”, Astrid Bitsch Olsen (F2016)

"Polymorfisme, lægemidler og NMR spektroskopi". Mathias Salomon Hvid (F2014).

 


De seneste studerende, der har lavet projekt på området:
Emma Z. Larsen (2019), Rasmus B. Nielsen (2017), Astrid Bitsch Olsen (2016), Nicholai Daugaard Jensen (2012)

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 6550 3520

Sidst opdateret: 23.09.2020