Skip to main content

Udvikling af formuleringer til subkutan injektion af tungtopløselige lægemidler

ECTS: 15

Faglige nøgleord: lægemiddelformulering, opløselighedsfremmende, fysisk farmaci, amorfe systemer, bionedbrydelige polymere

Antal Studerende: 1-2

Vejleder: René Holm

Beskrivelse: Mange nye lægemidler er tungtopløselige, hvilket giver en række formuleringstekniske problemer når disse skal indgives som en del af udviklingen af et nyt produkt. Subkutan injektion bruges ofte til lægemidler, som patienten selv skal administrere, eks. insulin, da dette er forholdsvist smertefrit, let at lære patienten, en sikker administrationsvej og et område, hvor man kan lave nogle gode devices til at hjælpe patienten.

Det subkutane væv er mellem musklerne og huden, og her er man desværre meget følsom med hensyn til farmaceutiske hjælpestoffer, der giver irritation – hvorfor man i industrien mangler innovative løsninger til at løse dette problem for nye lægemiddelstoffer. En af de formuleringstekniske muligheder, der anvendes ved oral dosering af tungtopløselige lægemidler, er amorfe systemer – et princip der i mindre udstrækning er anvendt til parenteral afgivelse, hvorfor der ikke findes undersøgelser for hvilke parenterale hjælpestoffer, der kan understøtte sådanne systemer.

Formålet med dette projekt er således at karakterisere, om en stribe parenterale hjælpestoffer er i stand til at stabilisere en amorf form af lægemidler, når disse fremstilles ved film-casting eller frysetørring

 

Metoder: Nogle af følgende anvendes: DCS, XRPD, frysetørring

Sidst opdateret: 03.09.2021