Skip to main content

Formulering af langtidsvirkende injektionspræparater med flere indholdsstoffer

ECTS: 15

Faglige nøgleord: lægemiddelformulering, disperse systemer, advantaged drug delivery, lægemiddelfremstilling, fysisk farmaci

Antal Studerende: 1-2

Vejleder: René Holm

Beskrivelse: Langtidsvirkede injektionspræperater har vist at kunne øge den terapeutiske effekt af særligt kronisk doseret lægemidler, f.eks. mod alzheimer, skizofreni, kræft, malaria, og det er således et emne med stor opmærksomhed både fra industrien og behandlingssystemerne.

Ved behandling af forskellige infektionssygdomme, som malaria, tuberkulose og HIV, er normal praksis, at man behandler med en cocktail af lægemiddelstoffer. Men med de nuværende tilgængelige produkter betyder det, at patienterne skal have flere injektioner, hvad der giver ubehag og mindre interesse for behandlingen. Blanding af to stoffer i den samme formulering kunne derfor være en simple og interessant løsning, men der er en række elementer, der kan gøre dette svært set fra både et fremstillingsmæssigt og stabilitetsmæssigt perspektiv.

I dette projekt vil vi således arbejde med at formulere individuelle suspensioner til injektion ved hjælpe af forskellige overfladeaktive stabilisatorer samt blandede suspensioner af to stoffer – og undersøge om det er muligt at danne et fysisk stabilt system.

Metoder: Nogle af følgende anvendes: nano-mølning, partikelstørrelsesmåling og karakterisering vha. laserdiffraktion, XRPD, mikroskopi, og måske fast-fase NMR.

Sidst opdateret: 03.09.2021