Skip to main content

Passiv og carrier-medieret permeabilitet af lægemiddelstoffer

ECTS: 15

Faglige nøgleord: Solute carriers, ADME, in vitro, Caco-2, efflukstransportører, passiv barriere

Antal Studerende: 1-2

Vejledere: René Holm og Carsten Uhd Nielsen

Beskrivelse: En lang række lægemiddelstoffer på markedet interagerer med transportproteiner fra solute carrier familien eller ABC-transportørfamilien. En af de mest kendte er P-glykoprotein (P-gp), som er en efflukstransportør, som bl.a. findes intestinalt, hvor den nedsætter absorptionen og dermed biotilgængeligheden af mange oralt administrerede lægemiddelstoffer. Solute carrieren PEPT1 er også velbeskrevet, og mange antibiotika bliver oralt tilgængelige fordi de bliver absorberet via PEPT1 i tarmen. Mange lægemiddelstoffer bliver absorberet via passiv transport, altså uden at de påvirkes af transportproteiner. Men det er for mange stoffer, der binder til transportproteiner, ikke klarlagt hvad balancen er mellem passiv og transportprotein-medieret transport. Med andre ord dominerer passiv transport eller er der aktiv transport? Koncentrationen af lægemiddelstof i tarmen vil påvirke denne balance. I dette projekt vil der blive udvalgt en serie at stoffer som interagerer med transportproteiner og ved en koncentration defineret ved dosis/250 ml vand vil det blive undersøgt hvor meget af transporten er passiv og hvor meget er aktivt. Dette kan have betydning for formuleringsudvikling og forståelse af drug-drug interaktioner.

Metoder: Transportforsøg over Caco-2-celler, transport over en fysisk barriere, scintillationstælling af isotoper eller opsætning af HPLC-baserede metoder til detektion af stoffer. 

Sidst opdateret: 03.09.2021