Skip to main content

Anvendelsen af tiktoskopiske hjælpestoffer til stabilisering af lægemidler til børn

ECTS: 15

Faglige nøgleord: lægemiddelformulering, disperse systemer, advantaged drug delivery, rhehelogi, fysisk farmaci, stabilitet

Antal Studerende: 1-2

Vejleder: René Holm

Beskrivelse: Disperse systemer er en ofte anvendt i forskellige lægemiddelformer med forskellige administrationsveje. Et specielt anvendt område er lægemidler til børn, som skal kunne indgives med en stor dosisfleksibilitet, idet disse ofte skal dække børn fra 6 måneder til 10-12 år. Flydende lægemiddelformer har den fordel at man nemt kan variere dosis ved at variere det volumen, man indgiver til barnet. Da mange nye lægemiddelstoffer er dårligt opløselige i vand, er en ofte anvendt lægemiddelform i dette felt suspensioner.

Suspensioner er fysisk kemisk ustabile systemer bestående af to ikke blandbare faser - en vandig og det aktive stof. Dette kan udgøre et problem for en række stoffer, f.eks. hvis stoffet hurtigt undergår dissociation af saltformen eller det undergår partikelvækst (Ostwald riepening), da dette kan sænke biotilgængeligheden af lægemiddelstoffet. Teoretisk kan man søge at undgå disse uønskede effekter ved hjælp af lægemiddelformuleringen, konkret ved at tilsætte tiktoskopiske hjælpestoffer, som danner en gel ved stilstand, men bliver flydende når denne rystes.

Der er mig bekendt endnu ikke nogle godkendte lægemidler markedsført, der bruger dette princip, formålet med dette projekt er således at lave en tilbundsgående karakterisering af fænomenet ved variation af formuleringsfaktorer (dvs. hjælpestoftype, koncentration, pH, temperatur m.m.), for at afklarer i hvilken forstand princippet kunne være anvendeligt og kunne sikre lettere og bedre adgang af medicin til børn.

Metoder: Nogle af følgende anvendes: mølning, partikelstørrelsesmåling og karakterisering vha. laserdiffraktion, XRPD, mikroskopi, rhehologiske målinger.

 

 

Sidst opdateret: 03.09.2021