Skip to main content

Syntese af nye potentielle antibiotika

Vejleder: Poul Nielsen, evt. i samarbejde med Jacob Kongsted

Forudsætninger: FA507 og KE505

Projektbeskrivelse

Infektionssygdomme påført af bakterier med resistens overfor de almindeligt anvendte antibiotika er et stigende sundhedsproblem. Derfor er der et stort behov for at udvikle nye antibiotika i det hele taget samt i særdeleshed stoffer, der kan omgå resistensudviklingen.

I forskningsgruppen arbejder vi mod dette mål, blandt andet med kemisk modifikation af kendte antibiotika. I samarbejde med Janne K. Klitgaard fra Institut for Biokemi og Molekylær Biologi arbejder vi med stoffer, der binder til bakterielle ribosomer, og vi anvender eksempelvis Click chemistry som en syntesemetode til at opnå en serie af nye stoffer, hvor kendte antibiotika konjugeres til nye grupper. Disse nye konjugater testes for deres bindingsaffinitet ved hjælp af footprinting-analyser samt for deres evne til at hæmme bakterievækst.

Et bachelorprojekt i dette område vil typisk bestå af kemisk syntese af et eller flere nye antibiotika-konjugater, evt. i samspil med molecular modeling.

 

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 6550 3520

Sidst opdateret: 23.09.2020