Skip to main content

Lægemidler, membraner og NMR

Vejleder: Paul C. Stein i samarbejde med teknologisk farmaci-gruppen.

Det er et problem, at mange virksomme forbindelser aldrig bliver udviklet til et lægemiddel, fordi de ikke når deres mål i kroppen. Nogle af de parametre, som beskriver hvor nemt et lægemiddel kan nå sit mål, er fordelingskoefficienten (som indikerer hvordan et stof fordeles mellem fedtvæv og plasma) samt membran­permeabiliten (som angiver hvor nemt en lægemiddel transporteres gennem membraner).

I denne serie af projekter anvendes NMR-spektroskopi til at måle fordelingskoefficienterne og membranpermeabiliterne af lægemiddelstoffer. Projektet aftales individuelt efter aktuelt behov ved teknologisk farmaci gruppen og den enkelte studerendes ønsker. Et dybere kendskab af NMR-spektroskopi er ikke nødvendigt.

 


1H NMR spektre af ibuprofens aromatiske protoner i vand
(model for plasma) og oktanol (model for fedtvæv).

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 6550 3520

Sidst opdateret: 03.09.2021